اصول تغذیه و خوراک از نگاه قرآن کریم: بررسی تمام آیات مرتبط با تغذیه در قرآن

پیام:
نوع مقاله:
مقاله مروری (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

مطالعه حاضر با هدف بررسی دیدگاه قرآن در زمینه تغذیه و خوراک انسان انجام گرفت. تمام آیات قرآنی مرتبط با تغذیه انسان استخراج گردید. برای درک بهتر مفاهیم آیات، از کتاب تفسیر نمونه و المیزان نیز استفاده شد. کل آیات مرتبط به تغذیه در سیزده بخش دسته بندی شدند. موضوعات اصلی شامل تعیین استانداردهای حلال و حرام، اصول تغذیه سالم، الگوی غذایی مدنظر قرآن کریم مورد بحث قرار گرفتند. قرآن کریم برای تغذیه بشر دارای برنامه است و اولویت های اصلی منابع تامین خوراک، استانداردهای بهداشتی، اصول تغذیه و الگوی غذایی مد نظر قرآن و همچنین مقوله امنیت غذایی در این برنامه لحاظ شده اند.

زبان:
فارسی
صفحات:
13 تا 22
لینک کوتاه:
magiran.com/p2404085 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!