طراحی راهنمای مداخلات ارتقای سلامت اجتماعی با رویکرد سرمایه اجتماعی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
مقدمه

سرمایه اجتماعی می تواند بر سلامت اجتماعی تاثیر داشته باشد و ضرورت دارد تعامل میان آن ها در ارتقای سلامت در نظر گرفته شود. راهنماها برای به کار گرفتن نظریه سرمایه اجتماعی در برنامه های ارتقای سلامت اجتماعی به فعالان این حوزه کمک خواهد کرد که به صورت گام به گام مداخله را انجام دهند و اطمینان حاصل کنند که همه مولفه های نظریه سرمایه اجتماعی در برنامه های ارتقای سلامت مورد توجه قرار خواهد گرفت. در این مقاله نتایج یک مطالعه در رابطه با طراحی راهنمای مداخله برای اجتماع های محلی به منظور ارتقای سلامت اجتماعی بر پایه نظریه سرمایه اجتماعی عزرضه گردیده است. 

روش

به منظور طراحی راهنما در گام نخست مرور سیستماتیک براساس مبانی نظری و مفهومی در خصوص مداخلات اجتماعی در حوزه سلامت اجتماعی و سرمایه اجتماعی حدفاصل سال های 2000 الی 2018 انجام شد. سپس براساس مرور مطالعات انجام شده پیش نویس اولیه راهنما تهیه و آماده عرضه در نشست های گروهی متمرکز شد. پس از دریافت نظرات صاحبنظران و مدیران مطلع و کارشناسان و تسهیلگران منتخب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سه نشست مستقل گروهی، راهنمای نهایی مداخله تدوین گردید.

نتایج

راهنمای مداخله تدوین شده شامل تعاریف مفاهیم اصلی، مشخصات اجراکنندگان مداخله، گروه هدف، نحوه برقراری هماهنگی های بین بخشی و توجیه مسوولان، چگونگی ارزیابی و انتخاب اجتماع، نحوه ورود به اجتماع، بسیج اجتماعی، چگونگی تشکیل گروه های محلی و کمیته راهبری و توجیه اعضای کمیته، برنامه ریزی و اجرای پروژه های محلی، نحوه حمایت یابی و خروج از اجتماع، پیگیری روند و ادامه فعالیت ها و ارایه مشورت های لازم و در نهایت شیوه مستندسازی مشارکتی و گزارش نویسی می باشد.

بحث و نتیجه گیری

راهنمای ارتقای سلامت اجتماعی برای اجرا در اجتماع های محلی مناسب است و مشارکت اعضای اجتماع محلی به خصوص گروه های در معرض خطر در ارتقای سلامت اجتماعی ضروری خواهد بود. تسهیلگران باید قادر باشند از رویکرد اجتماع محور برای استفاده از راهنما بهره بگیرند. راهنمای ارتقای سلامت اجتماعی بر اساس نظریه سرمایه اجتماعی ظرفیت سازی و استفاده از منابع اجتماع محلی را به طور جدی توصیه می کند. پیشنهاد می شود کارآزمایی های اجتماعی برای بررسی اثربخشی این راهنما انجام شوند.

زبان:
فارسی
صفحات:
16 تا 25
لینک کوتاه:
magiran.com/p2405648 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!