حذف و اندازه گیری رنگ بروموکروزول بنفش در نمونه های آبی توسط روش استخراج فاز جامد پخشی با نانولوله کربنی مغناطیسی اصلاح شده توسط بتاسیکلودکسترین

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
این مطالعه به بررسی پیش تغلیظ، تعیین و حذف مقادیر اندک پساب های رنگی از رنگ بروموکروزول بنفش در نمونه های گوناگون آبی پرداخته است. در این تحقیق روش جدیدی از استخراج فاز جامد در نمونه های آبی بوسیله نانولوله های کربنی مغناطیسی اصلاح شده با بتاسیکلودکسترین انجام شده است. روش ارایه شده ارزان، آسان و سریع می باشد و با بسیاری از روش های دستگاهی موجود نیز مطابقت دارد. مشخصه های استخراج بروموکروزول بنفش از نمونه آبی شامل اثر حلال آلی واجذب کننده، pH بهینه (9=pH)، زمان استخراج، سرعت هم زدن، حجم فاز دهنده مورد مطالعه قرار گرفته است. روش ذکر شده از مزایای بسیاری مانند؛ زمان کوتاه استخراج، مصرف کم حلال های آلی، حذف اثر آزمایشات قبلی، حد تشخیص پایین و عامل تغلیظ بالا برخوردارمی باشد. عامل تغلیظ 14.3 واحد تشخیص برای رنگ بروموکروزول بنفش به ترتیب  µg/l4.8 به دست آمده است. دامنه خطی روش بین mg/l 20-0.1 و انحراف استاندارد نسبی برای بروموکروزول بنفش 4.65 درصد به دست آمده است.
زبان:
فارسی
صفحات:
301 -315
لینک کوتاه:
magiran.com/p2406122 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.