بررسی مشخصات بالینی، اپیدمیولوژیک و پاراکلینیکی بیماران باتشخیص COVID-19 و ارتباط آن با شدت بیماری در بیمارستان امیرالمومنین تهران

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
زمینه و اهداف

باتوجه به همه گیری ویروس کرونا،کنترل آن یک اولویت جهانی است.پس، شناسایی الگوهای اپیدمیولوژیک و بالینی این بیماری مهم است. هدف ما شناختن این الگوها و ارتباط آن با شدت بیماری است.

روش بررسی

در این مطالعه گذشته نگر ، اطلاعات بالینی و اپیدمیولوژیک بیمارانی را که به بیمارستان امیرالمومنین(ع) باتشخیص کووید19 از تاریخ اول اسفند1398 لغایت 31 فروردین 1399 مراجعه کرده بودند را استخراج کردیم. اطلاعات، با نرم افزار SPSS نسخه 24، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته ها

از 197 بیمار، 108 نفر (8/54 %) مرد و 89 نفر (2/45 %) زن بودند. 9/44، بیماری شدیدداشتند.  5/65 درصد بحرانیها، بیشتریامساوی 75 سال سن داشتند (001/0> P). اکثر بیماران مبتلا به IHD ، آسم ، دیالیز CKD، در شرایط بحرانی بودند(P <0.05). هم چنین بیماران مبتلا به سردرد ، اختلال هوشیاری و بی قراری، در شرایط بحرانی قرار داشتند (05/0> P). هر واحد کاهش میزان اشباع اکسیژن ، محدوده سنی 15-34 سال ، دامنه سنی 35-49 سال ، اختلال حس بویایی ، اختلال هوشیاری ، بی قراری و ضعف ، شدت بیماری را افزایش داد.

بحث

یافته های این مطالعه نشان می دهد بیماران مسن (> 75 سال) و بیماران مبتلا به برخی بیماری های زمینه ای، در معرض خطر ابتلا به بیماری شدید قرار دارند. علاوه بر این ، سردرد ، اختلال هوشیاری و بی قراری هنگام پذیرش علایم پیش بینی کننده وضعیت بحرانی بیماری بودند. درصد اشباع اکسیژن درزمان پذیرش پیش بینی کننده منفی شدت بیماری بود.

زبان:
فارسی
صفحات:
64 تا 74
لینک کوتاه:
magiran.com/p2407548 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!