بوم ایده پردازی: مرور بوم های موجود و تصویرپردازی از یک بوم مسئله محور

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

بوم ایده پردازی، چینشی نظام مند از مفاهیم منتخب در کنار یکدیگر است که تلاش می کند ذهن بی نهایت ایده پردازان را برای پاسخ نوآورانه به سوالاتی مشخص راهبری کند. طراحی انواع بوم های ایده پردازی یکی از اقداماتی است که در سال های اخیر در رویدادهای کسب وکار محور متداول گشته است و کمتر فرصت خلق بوم های ایده پردازی مساله محور، متناسب با غایات اجتماعی حاصل شده است. پژوهش حاضر با هدف طراحی بوم ایده پردازی مساله محور برای امور اجتماعی طراحی شده و سوال اصلی پژوهش این است که بوم ایده پردازی مساله محور و اجزای آن چگونه است؟ پژوهش حاضر از منظر هدف، توسعه ای و  در زمره پژوهش های کیفی اکتشافی قرار می گیرد که با تحلیل ادبیات موجود و همچنین برگزاری گروه کانونی، بوم ایده پردازی مساله محور و اجزای آن استخراج شده است. در مرحله بعد به منظور اعتبارسنجی و تایید بوم مستخرج، پرسشنامه پژوهشگر ساخته میان شرکت کنندگان در رویدادهای اجتماعی توزیع شد و با بهره گیری از روش آزمون T تک نمونه ای، نظرات شرکت کنندگان در خصوص اجزای بوم ایده پردازی طراحی شده تحلیل شد. بوم ایده پردازی پیشنهادی در دو بخش کلی روبنایی و زیربنایی ساماندهی شده و در هر بخش آن، 9 قسمت وجود دارد. در بخش روبنایی با محوریت مساله، ملزوماتی برای عمق بخشی به شرح مساله و روش تغییر متناسب با آن مساله در نظر گرفته شده است. بخش زیربنایی بوم، اشاره به بنیان های نظری دارد که ساختار کلی یک ایده را جهت می دهد و مبنای اصلی فرایند ایده پردازی قرار می گیرد.

زبان:
فارسی
صفحات:
581 تا 598
لینک کوتاه:
magiran.com/p2407563 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!