اثر کارواکرول بر بیان ژن های Hmox-1، iNOS، Nrf2 و NF-ҚB در نخاع موش های مدل انسفالومیلیت خود ایمن آزمایشگاهی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
زمینه

مالتیپل اسکروزیس از شایع ترین بیماری های مرتبط با سیستم عصبی می باشد که با التهاب سیستم عصبی مرکزی و استرس اکسیداتیو مشخص می شود. کارواکرول یک ترکیب فنلی مونوترپنی است که ویژگی های آنتی اکسیدانی مشخصی بر علیه رادیکال های آزاد دارد. هدف از این مطالعه بررسی اثر کارواکرول بر بیان ژن های Hmox-1، iNOS، Nrf2 و NF-ҚB در نخاع موش های صحرایی مدل انسفالومیلیت خود ایمن آزمایشگاهی یا (EAE)Experimental Autoimmune Encephalomyelitis ، به عنوان مدل حیوانی مالتیپل اسکلروزیس است.

مواد و روش ها

 EAE در موش های صحرایی ماده لویس القاء شد. موش ها به سه گروه کنترل، مدل EAE و گروه EAE تحت تیمار با کارواکرول دسته بندی شدند. کارواکرول به صورت روزانه و داخل صفاقی به مدت 17 روز تزریق شد. نمونه برداری و استخراج RNA از کل بافت نخاع صورت گرفت و تغییرات بیان ژن های Hmox-1، iNOS، Nrf2 و NF-ҚB به وسیله real time-PCR بررسی شد.

یافته ها

 نتایج نشان داد که کاهش وزن شدیدی که در گروه مدل وجود داشت،در اثر تیمار با کارواکرول متوقف شده و میانگین وزنی روند افزایشی پیدا کرد. از سوی دیگر مشخص شد کارواکرول باعث کاهش بیان ژن های iNOS و NF-ҚB و افزایش سطح Hmox-1mRNA و Nrf2 mRNA می شود.

نتیجه گیری

 با اثرگذاری کارواکرول بر تغییرات وزنی موش های تحت تیمار و همچنین افزایش بیان ژن HO-1 در نخاع حیوانات، که با افزایش Nrf2 mRNA، کاهش بیان iNOS و NF-ҚB همراه بود، زمینه کاهش التهاب، استرس اکسیداتیو و افزایش محافظت از نورون ها، ایجاد شده و محیط تهاجمی که برای برخی سلول ها همچون اولیگودندروسیت ها ایجاد می گردد، تعدیل می گردد.

زبان:
فارسی
صفحات:
1 تا 12
لینک کوتاه:
magiran.com/p2409289 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!