مسئولیت اجتماعی و عملکرد مالی بانک ها در ایران

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

هدف این پژوهش بررسی نقش مسیولیت اجتماعی در عملکرد مالی بانک های ایران است. در این پژوهش، ابتدا شاخصی کمی از ترکیب نه نماگر نظام بانکی ساخته شد. انتخاب نماگرها به گونه ای انجام شد که مسیولیت اجتماعی نظام بانکی کشور در قبال سهامداران، مشتریان، وام گیرندگان، تولیدکنندگان، جامعه، و دولت را پوشش دهند؛ سپس، تاثیر این شاخص در عملکرد مالی (بازده دارایی های) 11 بانک منتخب کشور شامل 3 بانک دولتی، 3 بانک نیمه دولتی (خصولتی)، و 5 بانک خصوصی در بازه زمانی ده ساله (1395-1386) و با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) موردبررسی قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که اولا، میانگین شاخص مسیولیت اجتماعی برای بانک های خصوصی 0٫26، برای بانک های دولتی 0٫28، و برای بانک های نیمه دولتی 0٫31 بوده است. لذا، بانک های نیمه دولتی بیشترین مسیولیت اجتماعی و بانک های خصوصی کمترین مسیولیت اجتماعی را انجام داده اند. دوم، رابطه مثبت و معنا داری بین مسیولیت اجتماعی و عملکرد مالی بانک های تحت بررسی وجود دارد؛ به طوری که با ایفای نقش مسیولیت اجتماعی بالاتر، عملکرد مالی بانک ها بهبود می یابد؛ سوم، این رابطه در بانک های دولتی و نیمه دولتی قوی تر از بانک های خصوصی است؛ به طوری که با افزایش نقش مسیولیت اجتماعی، عملکرد مالی بانک های دولتی و نیمه دولتی با شدت بیشتری بهبود می یابد.

زبان:
فارسی
صفحات:
535 تا 560
لینک کوتاه:
magiran.com/p2409394 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!