اثر تحریم های اقتصادی بر صادرات ایران با استفاده از روش کنترل ساختگی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

این مطالعه با به کارگیری روش کنترل ساختگی به عنوان یک روش نوآورانه در بررسی اثرات یک سیاست؛ تلاش کرده اثر تحریمهای اقتصادی سال 2011 را بر صادرات ایران و طی دوره زمانی 2018-2001 ارزیابی کند. برای این منظور علاوه بر ایران، ده کشور دیگر به عنوان گروه کنترلی در نظر گرفته شده اند و در یک فرایند سیستماتیک کشورهایی که قادر به شبیه سازی روند صادرات ایران بودند توسط مدل شناسایی شده که کشورهای نیوزلند، ترکیه، امارات و چین به ترتیب بیشترین وزن را در این شبیه سازی داشته اند. نتایج نشان می دهد در حالیکه ایران می توانست برای تک تک سالهای بعد از تحریم به صادرات بالای 150 میلیارد دلاری دست یابد، تحریم باعث شده ایران به طور متوسط و سالانه 74 میلیارد دلار صادرات خود را از دست دهد. بر اساس الگوی برآوردی بیشترین شکاف صادراتی مربوط به سال 2015 است که تحریم باعث شده صادرات ایران به 60 میلیارد دلار برسد. در حالی که بر اساس الگوی صادرات ساختگی، میزان صادرات در این سال و در غیاب تحریم می توانست به عدد 159.7 میلیارد دلار رسیده و در این سال حداکثر شکاف صادراتی یعنی میزان 99.7 میلیارد دلار به ثبت رسیده است. آزمون صوری با تعمیم دادن روش کنترل ساختگی به تمامی اعضای نمونه، قابل قبول بودن تخمین-های صورت گرفته را تایید می کند

زبان:
فارسی
صفحات:
97 تا 127
لینک کوتاه:
magiran.com/p2410826 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!