مقررات گذاری انگیزشی هزینه های سرمایه گذاری: مطالعه موردی شرکت های توزیع برق ایران

پیام:
نوع مقاله:
مطالعه موردی (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

مطالعه حاضر به ارایه الگویی برای مقررات گذاری هزینه های سرمایه گذاری شرکت های توزیع برق ایران از طریق جریمه و پاداش شرکت های مزبور می پردازد. در چارچوب الگوی مذکور، سرمایه گذاری بیش از حد می تواند باعث عدم جبران بخشی از هزینه های سرمایه گذاری گردد. نتایج مطالعه 39 شرکت توزیع برق ایران طی دوره زمانی 1396- 1390 حاکی از آن می باشد که با استفاده از الگوی مقررات گذاری ارایه شده، امکان رسیدن به سطح بهینه سرمایه گذاری در کل شبکه توزیع برق، با تخصیص مجدد سرمایه گذاری بین شرکت های کوچک، متوسط و بزرگ، بدون کاهش کارایی صنعت وجود دارد.

زبان:
فارسی
صفحات:
151 تا 184
لینک کوتاه:
magiran.com/p2412253 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!