تعیین میزان بقاء سرطان پستان و بررسی عوامل موثر بر آن در استان هرمزگان

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
هدف

تعیین میزان بقای بیماران مبتلابه سرطان یکی از روش هایی است که از طریق آن می توان به گسترش بهتر خدمات پیشگیری و درمانی و اجرای برنامه های غربالگری سرطان کمک کرد. هدف از انجام این مطالعه، تعیین میزان بقاء سرطان پستان و بررسی عوامل موثر بر آن می باشد.

روش ها

در مرکز ثبت سرطان معاونت بهداشتی استان هرمزگان تعداد 212 نفر با تشخیص اولیه سرطان پستان، ثبت شده بود. از روش کاپلان - مایر برای تعیین میزان بقا و تعیین عوامل خطر موثر بر بقا از مدل رگرسیونی مخاطرات متناسب کاکس استفاده شد. جهت انجام کلیه آزمون ها، میزان خطا 5 درصد در نظر گرفته شد. تجزیه وتحلیل داده ها توسط نرم افزار spss (نسخه 19) انجام شد.

یافته ها

 نتایج نشان می دهد که میزان بقای پنج ساله در بیماران مبتلابه سرطان پستان 2/80 درصد می باشد. خطر مرگ در افرادی که در مراحل ابتدایی سرطان تشخیص داده شده اند، نسبت به افرادی که در مراحل پیشرفته تشخیص داده شده اند، کمتر (482/0-097/0CI: 22/0HR=) می باشد. خطر مرگ در افراد با تحصیلات 8 کلاس و کمتر (753/0-094/0, CI: 27/0=(HR و در افراد با تحصیلات بیش از هشت کلاس 254/0 (664/0-097/0, CI: 36/0=(HR می باشد.

نتیجه گیری

با توجه به نتایج مطالعه توصیه به اجرای، برنامه های غربالگری و تشخیص زودتر بیماری در زنان با سطح تحصیلات پایین به صورت گسترده به ویژه در اولین سطح نظام بهداشتی و ارجاع سریع و به موقع افراد مشکوک ضرورت دارد.

زبان:
فارسی
صفحات:
36 تا 44
لینک کوتاه:
magiran.com/p2412648 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!