حق کیفر خرد بنیاد

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

مشروعیت و مقبولیت کیفر به مشروعیت ساختارهای سیاسی سازنده آن وابسته است. برای مشروعیت ساختارهای سیاسی نیازمند حاکمیت قانون هستیم. دولت‌های قانون‌مدار معیار مشروعیت کیفرگذاری‌ و کیفردهی‌ را عقلانیت قرار می‌دهند و برای ارزش‌ها و هنجارهای اخلاقی، اجتماعی و قواعد فرهنگی جامعه اعتبار قایل‌‌ می‌شوند. در دولت‌های مدرن بر مبنای خرد، اصل بر حفظ حقوق و آزادی انسان‌ها است و هرگونه تعرض به آن نیازمند دلیل است. حفظ آزادی شهروندان از وظایف و تکالیف دولت‌‌ها محسوب می‌‌شود و چنانچه دولت‌ها در عمل به تکلیف خود قصور کنند، شهروندان حق دارند نسبت به آن معترض شوند. چگونگی اصل حق دولت‌ها برکیفردهی، مبنا و ساختار اصولی و آثار آن، سوال پژوهش حاضر است که به ‌صورت توصیفی-‌تحلیلی از طریق اطلاعات کتابخانه‌ای در پاسخ‌گویی به آن تلاش شده است. حق شهروندان بر بازپروری و سزاگرایی عادلانه و همچنین حق شهروندان بر نافرمانی مدنی و مجازات نشدن از آثار اجرای حق بر کیفر خرد‌بنیاد در سیاست کیفری دولت‌هاست. نتیجه اجرایی شدن حق بر کیفر عقل‌‌محور تعدیل و انسانی شدن کیفر و نیز تامین منافع معقول بزهدیدگان، مجرمان و شهروندان است.

زبان:
فارسی
صفحات:
43 تا 76
لینک کوتاه:
magiran.com/p2413007 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!