بنیان های زندگی کاری در سازمان، با رویکرد اسلامی

نویسنده:
پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (ترویجی)
چکیده:

تشکیل سازمان‌های اسلامی، نیازمند طراحی زیرساخت‌های اسلامی در سازمان‌هاست. کارکنان، عنصر اساسی سازمان‌ها هستند. آنها بخشی از عمر خود را در سازمان‌ها زندگی می‌کنند. زندگی کاری در سازمان‌ها، بیانگر نحوه فعالیت کارکنان در سازمان‌هاست. به هر میزان زندگی کاری آنان، با آموزه‌های اسلامی سازگاری بیشتری داشته باشد، سازمان‌ها به ماهیت اسلامی شدن خود بیشتر نزدیک می‌شوند. هدف این پژوهش، شناسایی مولفه‌های اساسی زندگی کاری در سازمان‌ها، با رویکرد اسلامی است. این مطالعه از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت، کیفی است و رویکرد آن، روش تحلیلی توصیفی است که با استفاده از منابع دینی، به پژوهش پرداخته است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که برای شکل‌گیری زندگی کاری از منظر اسلام در سازمان‌ها، نیازمند تلفیق احکام فقهی، مسایل اخلاقی و رعایت آداب اسلامی در قوانین، ساختارها، آموزش منابع انسانی و برنامه‌های سازمان هستیم.

زبان:
فارسی
صفحات:
45 تا 60
لینک کوتاه:
magiran.com/p2413115 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!