منشاءیابی نهشته های پلاسری کواترنر با بهره گیری از مطالعات دورسنجی و ژئوشیمی در محدوده زواریان، جنوب غرب قم، مرکز ایران

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

با هدف ارزیابی منشا کانی های سنگین رسوبات کواترنر ، ابتدا واحدهای سنگ شناسی زورایان، با استفاده از سنجش از دور و نقشه های زمین شناسی تفکیک شدند. به منظور مطالعات پتروگرافی 60 نمونه از رخنمون های سنگی برای تهیه مقاطع نازک و برای بررسی تغعییرات عناصر اصلی، فرعی، کمیاب و طلا، 120 نمونه به روش Fire-Assay و ICP-OES و 8 نمونه ICP-MS انتخاب گردید. برای مطالعات دورسنجی تصاویر ASTER محدوده ، توسط نرم افزار ENVI مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد نهشته های پلاسری کواترنری محدوده زواریان دارای کانی های سنگین هماتیت، ماگنتیت، پیریت، کالکوپیریت و گالن می باشند. بر اساس شواهد صحرایی، مطالعات سنگ شناسی و سنجش از دور، کانی زایی طلا در سنگ های میزبان آندزیت و آندزیت بازالت همراه با رگه های کوارتز حفره دار و دگرسانی آرژیلیکی پیشرفته و آلونیتی شدن و به صورت رگچه های سیلیسی-اکسید آهنی صورت گرفته است. تجزیه نمونه های کان سنگ نشان می دهد که عیار میانگین عنصر طلا  ppm1.98 ، عیار میانگین عنصر مس ppm1236 و عیار میانگین عنصر آهنppm 175707.9 می باشد. نتایج مطالعات دورسنجی و ژیوشیمی نشان می دهد منشا کانی های سنگین موجود در نهشته های پلاسری کواترنری محدوده زواریان سازندهای آندزیتی و پیروکلاستیک میوسن و پلیوسن می باشند. بر اساس مطالعه صورت گرفته مطالعات ژیوشیمی و دورسنجی با هم تطابق داشته و در فاز اکتشافی برای ذخایر فلزی به خوبی تکمیل کننده هم می باشند.

زبان:
فارسی
صفحات:
628 -648
لینک کوتاه:
magiran.com/p2413411 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.