بررسی میزان فراوانی، مشخصات بالینی و علل تشنج در کودکان زیر پنج سال مبتلا به گاستروانتریت حاد بستری شده در بیمارستان گلستان اهواز در یک دوره دو ساله

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

زمینه و هدف گاستروانتریت حاد یک بیماری شایع در کودکان است. علل مختلفی باعث تشنج در زمینه اسهال میشود. پژوهش حاضر باهدف بررسی میزان فراوانی، مشخصات بالینی و علل تشنج در کودکان زیر پنج سال بستر یشده با گاستروانتریت حاد انجام شده است.روش بررسی این پژوهش به صورت توصیفی گذشت هنگر در بیمارستان گلستان اهواز روی 339 کودک زیر پنج سال بستر یشده با اسهال حاد و فاقد بیماری نورولوژیک زمین های، طی دو سال(1395 و 1396) انجام و اطلاعات لازم از پرونده بیماران دچار تشنج استخراج شد.یافته ها از 339 بیمار با گاستروانتریت حاد، 59 مورد(4/ 17 درصد) تشنج داشتند که در این موارد، بیشترین گروه سنی 13 تا 24 ماه(28/8 درصد)بودند. در 6/ 74 درصد بیماران نوع اسهال دیسانتری و 4/ 64 درصد میزان دهیدریشن خفیف بود. انسفالوپاتی 7/ 1 درصد،شیگلوز 8/ 6 درصد، هایپوناترمی 2/ 32 درصد و هایپرناترمی در 4/ 3 درصد موارد وجود داشت. در 5/ 52 درصد بیماران تشنج ت بخیز درنظر گرفته شد. بر اساس معیارهای تشخیصی، تشنج در 5 درصد بیماران، تشنج خو شخیم در زمینه گاستروانتریت خفیف محسوب شد.در 7/ 79 درصد موارد تشنج جنرالیزه بود. در مقایسه بین گروه تبدار و بدون تب فقط در متغیر نوع اسهال رابطه معنادار مشاهده شد.نتیج هگیری یافته ها نشان میدهد که تب و اختلالات الکترولیتی بین عوامل عفونی شیگلا از علل مهم بروز تشنج در بیماران مبتلا به گاستروانتریت هستند و در نوع دیسانتری اسهال، احتمال تشنج بیشتر است.

زبان:
فارسی
صفحات:
436 تا 445
لینک کوتاه:
magiran.com/p2413624 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!