مطالعه تاثیر دانش نوروساینس بر طراحی نمای مسکونی، مورد مطالعاتی: خانه های مسکونی شهر ساری*

پیام:
نوع مقاله:
مطالعه موردی (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

دانش مغز و اعصاب، علم نوینی است که رهگشای شناخت عملکرد ذهنی انسان و ادراک از محیط پیرامون می باشد. مغز انسان به عنوان یکی از پیچیده ترین ارگان های بدن، مسیولیت پردازش کلیه اطلاعات دریافتی از محرک های خارجی از طریق حواس پنجگانه و همچنین، ادراکات حسی، عاطفی و عقلانی (منطقی) را به عهده دارد. دانش مغز و اعصاب، می تواند ارتباط بین مغز و طراحی فضا برای دسترسی به بازده مطلوب و اهداف مورد نظر طراحان و معماران را میسر سازد. از سوی دیگر، نماهای شهری نقش بسزایی در نوع احساسات کاربران ایفا می کنند. بنابراین، هدف از انجام این پژوهش، شناخت تاثیر دانش نوروساینس بر معماری و چگونگی تاثیر عناصر نما بر محرک های ذهنی مغز در جهت طراحی نمای مناسب می باشد. در این پژوهش، با استفاده از روش تحقیق پیمایشی، هفت ساختمان (سه ساختمان تاریخی و چهار ساختمان معاصر) بررسی شد. برای این منظور، تعداد 385 پرسشنامه به طور تصادفی بین مسافران در هفت محله توزیع گردید. نتایج حاصل از بررسی پرسشنامه ها نشان داد که ارتباط معناداری میان دانش نوروساینس و معماری وجود دارد و این که عناصر نما چگونه بر محرک های حسی تاثیر می گذارند. همچنین، ساختمان های تاریخی شهر ساری و یکساختمان معاصر به نام مجتمع مسکونی عصر 94 ، واجد عناصر فیزیکی و محتوایی (مانند: رنگ، قالب، بافت و مصالح، ریتم، تناسب و غیره) در نما بودند که برای مسافران جذاب به نظر می رسید. این بناها با استفاده از عناصر فیزیکی، مانند: تنوع مصالح، فرم، رنگ و بافت، موجب ارتباط بهتر مسافران با نمای این ساختمان ها شده اند که در نهایت منجر به ایجاد ارتباط با نمای ساختمان شده است.

زبان:
فارسی
صفحات:
29 -43
لینک کوتاه:
magiran.com/p2414577 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.