دانش قدرتمند در نظریه برنامه درسی: مبانی، ویژگی ها و دلالت های آن برای برنامه های درسی و کتب دانشگاهی

نویسنده:
پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
دانش قدرتمند از جمله مفاهیم متاخر مطرح در نظریه برنامه درسی است که طی یک دهه گذشته حوزه عمل برنامه درسی را نیز متاثر ساخته و به عنوان یک اصل در برنامه درسی موضوع محور و در راستای بازگرداندن دانش به اندیشه ورزی این حوزه مورد توجه قرار گرفته است. هدف مقاله حاضر، معرفی و تحلیل مبانی فلسفی و علمی، ویژگی های مفهوم دانش قدرتمند در برنامه درسی، بررسی رویکردهای انتقادی به آن از منظر اندیشمندان برنامه درسی و بررسی دلالت های آن برای برنامه های درسی و کتب دانشگاهی است. به این منظور، پس از معرفی زمینه های شکل گیری این مفهوم و فرایند تکوین آن در مکتب واقع گرایی اجتماعی، مبانی فلسفی و علمی آن در اندیشه های دورکیم، ویگوتسکی و برنشتاین جستجو شده است. در ادامه ویژگی های این مفهوم، عمدتا از دیدگاه مایکل یانگ و یوهان مولر به عنوان شارحان اصلی این ایده تبیین شده است. سپس برخی نظرورزی های انتقادی و نقدهای مطرح در پیوند با مفهوم دانش قدرتمند ارایه و تحلیل گردیده و در انتها نیز دلالت های این انگاره برای برنامه های درسی و کتب دانشگاهی ارایه شده است.
زبان:
فارسی
صفحات:
137 تا 162
لینک کوتاه:
magiran.com/p2416413 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!