مقدمه ای بر اجرای آموزش وارونه بافت محور در کلاس های زبان فرانسه به عنوان زبان خارجی در ایران: محدودیت ها و مشکلات

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

هدف تحقیق پیش رو، بررسی و تحلیل چالش های اجرای کلاس وارونه و همچنین پیشنهاد روشی نوین ازکلاس وارونه بافت محورسازگار با ویژگی ها، نیاز ها و انتظارات زبان آموزان زبان فرانسه درایران می باشد. در ایران، مشکلاتی در راه اجرای کلاس وارونه که مانند سایر روش -های نوین آموزشی با فناوری -های اطلاعات و ارتباطات آمیخته است وجود دارند از قبیل ناکافی بودن توانش دیجیتال زبان آموزان و مدرسان، روش های یاددهی و یادگیری سنتی و عدم دسترسی کافی به ابزارهای فناورانه. همچنین، اجرای موفق روشی نو در کلاس مستلزم در نظر گرفتن عوامل محیطی مانند بازنمودهای اجتماعی، فرهنگ آموزشی و میزان تعامل بین زبان آموز و مدرس و همچنین زبان آموز با زبان آموز می باشد. داده های تحقیق از طریق مصاحبه ی غیر مستقیم با مدرسین زبان فرانسه به منظور کشف و تحلیل چالش های استفاده ازفناوری ها درکلاس زبان، پرسشنامه پیرامون شاخص های بومی و آموزش بافت محوربا هشتاد زبان آموز زبان فرانسه و آزمایش کارایی مدل کلاس وارونه بافت محور پیشنهادی ما در دو کلاس آنلاین در محیط آموزشگاهی جمع آوری شده اند. نتایج نشان می دهد روش پیشنهادی ما برای کلاس وارونه بافت محور تاثیر مثبت و معناداری در کسب توانش های اصلی و جانبی زبان آموزان در مقایسه با آموزش سنتی دارد.

زبان:
فرانسوی
صفحات:
7 تا 34
لینک کوتاه:
magiran.com/p2416773 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!