تحلیل یک سوم اوکتاوی ساختار کالبدی در مساجد بزرگ تاریخی تبریز

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

مساجد جزو بناهایی هستند که صدا در تبیین کیفیت آن ها جایگاه ویژه ای دارد. به نظر می رسد ساختار کالبدی متفاوت در مساجد، در حوزه صوتیات نیز ایفای نقش می کند، بناهای گنبددار، ستون دار و طاقی کیفیت متفاوتی از صدا ارایه می دهند. پژوهش کنونی در راستای تحلیل این ویژگی، پنج نمونه از مساجد بزرگ تاریخی تبریز را به عنوان نمونه مطالعه انتخاب کرده است که در پنج گروه کالبدی دسته بندی شده اند. ابزار پژوهش، سنجش میدانی با استناد به ایزو 3382 و تصویربرداری صوتی بوده و نوفه زمینه، تراز فشار صدا و زمان واخنش در وضعیت خالی نمونه ها و در دو ارتفاع ایستاده و نشسته به منظور شبیه سازی حالات نمازگزار اندازه گیری شده است. یافته های پژوهش فرم طاقی را دارای رفتاری متعادل دانسته، بیش ترین زمان واخنش را هم در ارتفاع ایستاده و هم در حالت نشسته در بسامد 100 هرتز و مربوط به نمونه گنبددار ارزیابی می نماید. بخش دیگری از یافته ها با توجه به برداشت های تصویری نشان می دهند تلفیق عناصر فضایی، نقش بیش تری در انتشار و پخش صدا ایفا می کنند و پراکندگی اصلی ترین بسامدهای حوزه گفتار در همه مساجد مورد مطالعه مطلوب و پرشدت است.

زبان:
فارسی
صفحات:
19 تا 29
لینک کوتاه:
magiran.com/p2417162 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!