کاربردهای فراصوت در صنایع غذایی با تاکید بر مواد بسته بندی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله مروری (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

در حال حاضر، استفاده از  امواج فراصوت در صنایع غذایی بسیار اهمیت پیدا کرده و کاربرد فراوان آن به عنوان یک فرایند غیرحرارتی در غذاهای حساس به حرارت، به دلیل حفظ ویژگی های حسی، تغذیه ای و عملکردی در کنار افزایش ماندگاری و ایجاد ایمنی در برابر فعالیت های میکربی، سبب توجه روزافزون به این فناوری شده است. کاربرد این امواج در فرایندهایی چون امولسیون سازی، توزیع و پراکندگی، حل شدن، و پایدارسازی امکان پذیر شده و تسریع یافته است. همان فرایندهایی که در تهیه و ساخت انواع فیلم ها و پوشش ها برای استفاده در صنایع بسته بندی، نقش پر رنگی دارند. به عبارت دیگر، یکی از مهم ترین کاربردهای امواج فراصوت، استفاده از آن در ساخت و طراحی انواع مواد بسته بندی از جمله مواد بسته بندی طبیعی یا زیست تخریب پذیر، و مواد بسته بندی نانویی است. چرا که توزیع و یکنواختی ذرات در شبکه پلیمری از اهمیت زیادی برخوردار است و در واقع تمام خصوصیات مورد انتظار از یک فیلم بسته بندی، در گرو این یکنواختی و توزیع یکسان است. استفاده از امواج فراصوت، به یکنواختی و همسانی بافت فیلم کمک می کند. همچنین، از آنجایی که امروزه از امواج فراصوت به عنوان کمک فرایند در کنار سایر فرایندها برای کف زدایی، آلودگی زدایی، استخراج، اکستروژن، استخراج، تصفیه فاضلاب، و غیره استفاده می شود؛ این مقاله به کاربرد امواج فراصوت در صنایع غذایی به ویژه تولید فیلم های بسته بندی مواد غذایی می پردازد. علاوه براین، به اهمیت ویژگی های فیزیکی دستگاه فراصوت مورد استفاده در مطالعات علمی نیز در این مقاله اشاره می شود.

زبان:
فارسی
صفحات:
121 تا 132
لینک کوتاه:
magiran.com/p2417525 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!