بررسی آسیب های روش تربیتی الگودهی و اسوه پذیری درقرآن ازمنظر مفسران معاصر

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

از مباحث مهم و کاربردی در آموزه های تربیتی قرآن، بحث روش هاست و مهم تر از آن، شناخت آسیب های روش های تربیتی است که تعیین کننده ضوابط و هنجارهای حاکم بر فرایند تربیت است. این مقاله با هدف رهنمون ساختن مربیان و متربیان به هدایت صحیح قرآنی براساس روش استنادی و تحلیلی و با بهره گیری از محتوای غنی آیات قرآن کریم و دیدگاه های مفسران از فریقین، روش تربیتی قرآنی الگودهی و اسوه پذیری را ارایه کرده است. این امر، به حسن اجرای تربیت قرآنی، اصلاح راهکارها و روش هایی که در مقام اجرا و عمل یا در بستر زمان، دچار انحراف و کج راهه شده اند، کمک شایانی می کند و بخشی از مشکلات اجرایی را از سر راه برمی دارد. از بررسی آیات، به دست می آید افراط و تفریط، ترسیم نامفهوم و گاه متناقض از الگو، مطلق انگاری، پیروی از تعصبات قومی، تقلیدکورکورانه و غیرمنطقی، از آسیب های این روش به شمار می آید و آموزه های قرآنی، فراهم ساختن شرایط، ملاک ها و معیارهای الگوها، بالا بردن شناخت و آگاهی و پیروی آگاهانه از الگوها را از راهکارهای اصلاح این آسیب ها می دانند. در این تحقیق، از آرای مفسرانی همچون: علامه طباطبایی، مکارم شیرازی، وهبه زحیلی، صادقی تهرانی و سیدقطب استفاده شده است.

زبان:
فارسی
صفحات:
95 -123
لینک کوتاه:
magiran.com/p2417586 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.