تصویر سازی خشونت سیاسی در رمان های نجیب کیلانی (بررسی موردی رمان لیالی ترکستان)

پیام:
نوع مقاله:
مطالعه موردی (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

تصویر سازی خشونت سیاسی در رمان های نجیب کیلانی(بررسی موردی رمان لیالی ترکستان)چکیده: خشونت سیاسی یعنی اعمال اراده و قدرت برای تحقق اهدافی غیر مشروع است و از آنجا که ادبیات آیینه تمام نمای جوامع است که گاه در آن تاریخ ملت ها نمودار می شود و واقعیت های تاریخی جوامع به صورت ادبی تجلی می یابد تا پیوند سیاست و ادبیات را بخوبی نشان دهد، از جمله ی این آثار، رمان لیالی ترکستان نجیب کیلانی -نویسنده مسلمان مصری -است که او در این رمان به مشکلات ورنج های مسلمانان فراتر از مرزهای جهان عرب یعنی ترکستان یا سین کیانگ پرداخته است، و در آن با تصویر سازی خشونت سیاسی و مفاهیم دیگر چون ترور و اعدام وشکنجه قصد دارد این مفاهیم منفی را در معرض دید دیگر مسلمانان قرار دهد. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی قصد دارد با تبیین وتشریح خشونت سیاسی و دیگر مفاهیم مرتبط با آن ، این مفاهیم سیاسی وجامعه شناسی را در این رمان پیاده کند ومهمترین نتایج دست یافته حکایت از آن دارد که این مفاهیم به صورت اشغال یک سرزمین و پایمال کردن احساسات مذهبی، دینی، تبدیل مساجد به مجالس لهو و تغییر توپولوژی ویا جغرافیایی و اتنوگرافی یا نژادی کشور بکار رفته است.

زبان:
فارسی
صفحات:
39 تا 61
لینک کوتاه:
magiran.com/p2417837 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!