عارضه یابی نظام اداره خدمات فرهنگی تبلیغ دین از منظر مدل مرجع زنجیره تامین

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
امروزه خدمات فرهنگی به‎عنوان یکی از مهم‎ترین پیشران‎های اقتصادی و ‎اجتماعی تلقی می‎شوند و ‎بهبود مستمر نظام اداره این نوع از خدمات درجه اهمیت قابل توجهی دارد. به‎رغم اهمیت فراوان خدمات فرهنگی اما ساختار و ‎چارچوب علمی که عارضه‎های این حوزه را شناسایی و ‎از این طریق راهکار مناسبی تجویز کند وجود ندارد. هدف از این مطالعه بررسی عارضه‎ها ‎و ‎آسیب‎های چارچوب نظام اداره خدمات فرهنگی از منظری علمی ‎و ‎تخصصی تدوین مدل مطلوب اداره خدمات فرهنگی تبلیغ دین است. روش این پژوهش تحلیل مضمون است که با بهره‎گیری از آن 10 عارضه اصلی نظام اداره خدمات فرهنگی در وضعیت موجود و ‎راه‎حل های این عارضه‎ها ‎شناسایی شد. پس از شناسایی این عارضه‎ها ‎و ‎نقش‎هایی که می‎تواند به رفع عارضه‎ها ‎کمک کند، از منظر مدل مرجع زنجیره تامین اسکور ایفای هر کدام از نقش‎ها ‎به عهده یکی از موجودیت‎های مدل مرجع زنجیره تامین اسکور نهاده شد. در نهایت نظام عارضه ها، نقش‎ها‎ و ‎موجودیت‎ها مشتمل بر 10 عارضه تقاضامحور نبودن ، ضعف در تنوع، دسترس‎ناپذیری، ضعف در اثرگذاری، فقدان نظام ارزیابی، ضعف در نظام تعاملات، زمان پاسخ، ضعف زنجیره در حفظ و ‎توسعه بازار، عدم بهره‎وری هزینه و ‎ساختار زنجیره و ‎نقش‎های بهبوددهنده آنها، و ‎پنج موجودیت سیاست‎گذاری، تامین، تولید و ‎تحویل، ارزیابی و ‎توانمندسازی ترسیم شد. این مدل به مثابه راهنمای عمل راهبردی برای سیاست گذاران و ‎کنشگران عرصه اداره خدمات فرهنگی تبلیغ دین بوده و ‎می‎تواند نقش موثری در ایجاد هم افزایی بین این کنشگران و ‎افزایش کارآمدی نظام اداره خدمات فرهنگی تبلیغ دین ایفا نماید.
زبان:
فارسی
صفحات:
5 تا 36
لینک کوتاه:
magiran.com/p2419479 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!