بررسی خواص فیزیکوشیمیایی و مکانیکی فیلم نانوکامپوزیت بر پایه وی پروتئین ایزوله و پکتین حاوی نانو ذرات اکسید مس و رنگدانه چغندر لبویی (بتانین)

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

امروزه، به علت افزایش نگرانی در مورد مواد زیست تخریب ناپذیر، مواد بسته بندی تجزیه پذیر بسیار مورد توجه قرار گرفته اند؛ لذا هدف از این پژوهش بررسی اثر رنگدانه بتانین در سطوح (5-5/2-0وزنی/ حجمی%) و نانو ذره اکسید مس در سطوح (4-2-0وزنی/حجمی%) در فیلم نانوکامپوزیت بر پایه وی پروتیین ایزوله/ پکتین در قالب طرح مرکب مرکزی بر خواص مکانیکی و ویژگی های فیزیکوشیمیایی فیلم تولیدی می باشد. نتایج حاصل نشان داد که با افزایش درصد رنگدانه بتانین و نانو ذره اکسید مس ضخامت و رطوبت نمونه ها افزایش و حلالیت کاهش یافت(P<0/05). همچنین با افزودن سطوح بالای رنگدانه بتانین قرمزی (a) افزایش و روشنایی (L) و زردی (b) نمونه ها کاهش یافت. افزودن نانو ذره باعث کاهش شاخص b گردید در حالیکه بر شاخص a نمونه ها اثر معناداری نداشت. هم چنین با افزودن رنگدانه و نانوذره مقاومت کششی و ازدیاد طول نمونه های فیلم به طور معناداری افزایش یافت(P<0/05). مطابق با تمامی نتایج حاصله استفاده از نانوذره اکسید مس و رنگدانه بتانین در فیلم نانوکامپوزیت منجربه تولید فیلمی مناسب برای بسته بندی مواد غذایی با خصوصیات فیزیکوشیمیایی و مکانیکی مطلوب می باشد.

زبان:
فارسی
صفحات:
71 تا 82
لینک کوتاه:
magiran.com/p2419710 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!