بررسی نتایج اعتبارسنجی آموزش عالی با تاکید بر بین المللی سازی آن

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

بین المللی سازی از پدیده های مهم در آموزش عالی قرن 21 است. پژوهش های بی شماری در این حوزه در کشورهای مختلف و همچنین کشورمان صورت گرفته است. یکی از جنبه های قابل توجه در بین المللی سازی، کیفیت آموزش عالی است. اساسا ورود به جامعه جهانی و بین المللی سازی آموزش عالی، بدون توجه به کیفیت و مولفه های آن امکان پذیر نیست. از آنجا که اعتبارسنجی شناخته شده ترین فرایند اطمینان از کیفیت آموزش عالی است، در مطالعه حاضر کوشش شد تا با بررسی تجارب کشورهای پیشرو در اعتبارسنجی نظیر آمریکا، انگلستان و سایر کشورهای موفق در این زمینه مانند مالزی، انواع تلاش های جاری در این زمینه بررسی شود. در این پژوهش با استفاده از رویکرد توصیفی و روش تحلیل همایندی به این سوال پاسخ داده شد که آیا کوشش های کشورهای منتخب در اعتبارسنجی آموزش عالی در جهت بین المللی سازی آن بوده است؟ نتایج نشان داد که بین مولفه های اعتبارسنجی و بین المللی سازی رابطه وجود دارد. کشورهایی که به اعتبارسنجی و ارزیابی اهمیت بیشتری می دهند و استانداردهای بین المللی کیفیت را به دست آورده اند، به ویژه آنها که در شبکه های بین المللی تضمین کیفیت نظیر INQAAHE، APQN و... عضویت دارند، در کسب مولفه های بین المللی سازی نیز موفق تر عمل کرده اند.

زبان:
فارسی
صفحات:
25 -54
لینک کوتاه:
magiran.com/p2420570 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.