شناسایی ابعاد استراتژی کسب ‏و کار دیجیتال جهت ورود به بازار‏های بین ‏الملل‏

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

امروزه، با توجه به تحولات اخیر بازاریابی، اهمیت فناوری اطلاعات و ابزارهای دیجیتال و دغدغه اصلی بازاریابان در شیوه انتخاب استراتژی مناسب جهت ورود و تدوین استراتژی‏های ورود به بازارهای بین‏الملل مبتنی بر ابزارهای دیجیتال به‏ویژه رایانش ابری پوشیده نیست، ازاین رو هدف این پژوهش شناسایی و اولویت‏بندی ابعاد و شاخص‏های استراتژی کسب‏وکار دیجیتال برای ورود به بازارهای بین‏الملل مبتنی بر پارادایم رایانش ابری است. روش پژوهش حاضر توصیفی- اکتشافی بوده ، نخست با بررسی پژوهش های انجام شده، پرسشنامه ای از معیارهای شناسایی شده براساس روش تحلیل محتوای اسنادی در اختیار خبرگان قرار گرفت. پس از شناسایی ابعاد و شاخص‏های مدل پژوهش با دریافت نظر 15 خبره (متخصص در حوزه دیجیتال، بازاریابی و رایانش ابری) با استفاده از تکنیک‏های تصمیم‏گیری چندمعیاره شامل سوارا (روش تحلیل نسبت ارزیابی وزن دهی تدریجی) و آراس خاکستری، وزن دهی و اولویت‏بندی شد. یافته‏های به دست آمده از هردو روش حاکی از آن است که دامنه استراتژی کسب‏وکار دیجیتال - معماری دیجیتال، منابع استراتژی کسب‏وکار دیجیتال - معماری دیجیتال، دامنه استراتژی کسب‏وکار دیجیتال - مدل کسب‏وکار دیجیتال، منابع استراتژی کسب‏وکار دیجیتال - مدل کسب‏وکار دیجیتال و سرعت استراتژی کسب‏وکار دیجیتال - پویایی کسب وکار به ترتیب اولویت اول تا پنجم را داشتند. بر اساس اوزان محاسبه شده، مهم ترین بعد استراتژی کسب‏وکار دیجیتال، معماری دیجیتال، پویایی کسب‏وکار، مدل کسب‏وکار دیجیتال و مدیریت اطلاعات است.

زبان:
فارسی
صفحات:
45 تا 78
لینک کوتاه:
magiran.com/p2420635 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!