کارکردهای حسابداری مدیریت در بخش عمومی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
اطلاعات حسابداری برای ارزیابی مقاصد پاسخ‎گویی و تصمیم گیری ذی‎نفعان بخش عمومی مهم است. بخش عمده‎ای از نیازهای اطلاعاتی مدیران واحدهای گزارشگر در بخش عمومی از سیستم حسابداری مدیریت به دست می‏آید. از این رو این پژوهش کارکردهای حسابداری مدیریت در بخش عمومی را تبیین می‏کند. روش پژوهش کیفی است و داده‎های مورد نیاز از طریق مصاحبه با 13 نفر از افراد صاحبنظر در این حوزه جمع‎آوری شده است. یافته ها نشان می‏دهد که کارکردهای حسابداری مدیریت در بخش عمومی را می‎توان در هشت گروه برنامه ریزی سازمانی، بودجه‎ریزی، بهایابی، گزارشگری مالی و غیرمالی، نظارت و کنترل، ارزیابی عملکرد (متوازن) و مدیریت منابع انسانی، طبقه‏بندی کرد. بکارگیری سیستم حسابداری مدیریت در بخش عمومی می‎‏تواند بر سازمان‎ها در ارزیابی عملکرد افزایش شفافیت و ارزش آفرینی برای پول کمک کند. همچنین برای حسابداری مدیریت در بخش عمومی جایگاه قابل قبولی در بخش عمومی تعریف نشده است. بر این اساس می‎توان نتیجه گرفت که توسعه سیستم حسابداری مدیریت در بخش عمومی به ارزیابی عملکرد، افزایش شفافیت و ایجاد ارزش کمک می‎کند. تبیین کارکردهای حسابداری مدیریت، ضرورت استفاده و توسعه سیستم‎های حسابداری مدیریت در بخش عمومی را روشن می‎سازد.
زبان:
فارسی
صفحات:
43 تا 54
لینک کوتاه:
magiran.com/p2421516 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!