بررسی کاربرد مقوله های دستور شناختی در تحلیل شیوه روایت اشعار فارسی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
دستور شناختی، به مثابه یکی از جدیدترین رویکردهای مطالعه زبان، با تکیه بر مسئله شناخت و فرایندهای ذهنی، زبان را با چشم اندازی معنامحور و مبتنی بر داده های علوم تجربی و شناختی بررسی می‏کند. مدعای اصلی پژوهش حاضر کاربردی بودن مبانی دستور شناختی در بررسی شیوه روایت اشعار فارسی است. برای اثبات این مدعا، نخست تلقیات اساسی دستور شناختی در مواجهه با مقوله‏های دستوری تبیین و سپس کاربرد هریک از مقوله‏های دستوری در تحلیل شیوه روایت اشعار برخی از شاعران مشهور بررسی شده است. دستور شناختی با اصالت بخشیدن به مسئله زمان، مقوله‏های دستوری را برمبنای پویایی و فرایندی بودن دسته‏بندی می‏کند. از آنجا که مقوله فعل یکی از ارکان شعر فارسی است، شیوه ویژه مقوله‏بندی دستور شناختی می‏تواند شیوه روایت شعر را به شکلی ویژه و شناخت‏محور تحلیل کند. همچنین مقوله‏های زیرشاخه اسم و صفت، شامل صفت فاعلی و مفعولی، بیشترین نقش را در شیوه روایت ایفا می‏کند. اقتراح درباره مدعای مطرح شده و بررسی صحت مدعا و آزمایش آن در متون شعر فارسی، دستاوردهای اصلی پژوهش حاضر است.
زبان:
فارسی
صفحات:
143 تا 184
لینک کوتاه:
magiran.com/p2422850 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!