ارزیابی عملکرد و صفات کیفی برخی از ارقام تجاری سیب زمینی (L. solanum tuberosum) در شرایط اقلیمی منطقه مراغه

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
اهداف

هر سال تعدادی ارقام جدید سیب زمینی وارد کشور می‌شوند و با توجه به اینکه پاسخ ژنوتیپ‌ها در شرایط اقلیمی مختلف، بنابراین مطالعه ارقام رایج و پرکاربرد سیب‌زمینی همچون سایر محصولات ضروری می‌باشد. بر همین اساس در این پژوهش هدف تعیین و معرفی بهترین رقم یا ارقام از لحاظ عملکرد و همچنین صفات کیفی می‌باشد.

مواد و روش‌ها

 در این پژوهش 10 رقم بانبا، سانته، رداسکارلت، آگریا، سیفرا، پیکاسو، آریندا، اینواتور، فونتانه و چلنجر براساس طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی مورد اریابی قرار گرفتند. صفات وزن تر و خشک غده، عملکرد غده، قطر غده، تعداد غده، وزن حجمی، سفتی، مواد جامد محلول، فعالیت آنتی اکسیدانی کل، محتوای فنل کل، کربوهیدرات کل، ویتامین ث، نشاسته، پراکسیداز، پروتیین محلول کل، بتاکاروتن بررسی شدند.

یافته‌ها

 نتایج نشان داد که تنوع قابل ملاحظه‌ای بین ژنوتیپ‌های رایج در کشور در شرایط اقلیمی مراغه وجود داشت. بیشترین عملکرد در رقم سیفرا مشاهده گردید که از نظر صفات کیفی همچون مقدار نشاسته، سفتی، ویتامین ث نسبت به سایر با اختلاف معنی‌داری پایین‌تر بود و بعد از رقم سیفرا بیشترین عملکرد متعلق به رقم پیکاسو بود. در صفات مربوط به کیفیت همچون نشاسته و وزن خشک ارقام پیکاسو، چلنجر و اینواتور برتر از بقیه بودند.

نتیجه‌گیری

 ارقام پیکاسو، اینواتور و چلنجر به دلیل نشاسته، ماده خشک و محتوای فنل کل بالا و همچنین پراکسیداز و کربوهیدرات کم مناسب فرآوری و تهیه محصولاتی همچون چیپس بوده و این ارقام با عملکرد متوسط، سفتی و ماده خشک بیشتر نسبت به سایر ارقام برای تازه‌خوری و بازار پسندی مناسب می‌باشند.

زبان:
فارسی
صفحات:
203 تا 226
لینک کوتاه:
magiran.com/p2423960 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!