ارائه چارچوب مفهومی اقدامات کلان و راهبردی سیستم زنجیره بلوکی جهت ارتقاء امنیت داده

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

توجه به درس آموخته ها نه تنها برای استفاده از استانداردهای فنی و توسعه  تجارب مفید است بلکه  در سطوح راهبردی و در چرخه سیاست گذاری نیز مدنظر تصمیم سازان می باشد.  این درس آموخته ها در حوزه های مختلف از جمله سیستم ها و فناوری های امنیت ساز برای انتقال داده ها نیز مورد توجه هستند که در این میان زنجیره بلوکی به عنوان  یکی از پدیده های نوظهوری است که در دهه گذشته زیرساخت های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فناورانه کشورهای مختلف را تحت تاثیر  قرار داده است.  در مقاله حاضر  ضمن مطالعه و مقایسه رهیافت ها، راهبردها و خط مشی های ملی کشورهایی نظیر کره جنوبی، هلند، استرالیا، هند و... در زمینه توسعه و بهره برداری از  زنجیره بلوکی نسبت به شناسایی گزینه های راهبردی و ارایه چارچوب مفهومی اقدامات کلان  تحلیل و در قالب چارچوب مفهومی نتیجه گیری شده است. علاوه براین، چنین پژوهشی امکان شناسایی رفتار موثر و کارا با پدیده های نوظهور را فراهم می آورد. در این راستا، شناسایی و مطالعه نظام مند اسناد راهبردی کشورها با بهره گیریاز روش تحلیل محتوی کیفی متعارف انجام شده است. به منظور ارزیابی و پایایی کدگذاری محتوا، با محاسبه ضریب توافق کاپای کوهن معادل 0.64 به دست آمد. براساس نتایج تحقیق، شبکه سازی، تصمیم سازی، تسهیل گری و توانمندسازی به عنوان مهمترین درس آموخته ها و محورهای چارچوب مفهومی اقدامات کلان پیشنهادی جهت تدوین راهبردهای ملی در زمینه توسعه و بهره برداری از فناوری زنجیره بلوکی شناسایی شدند.

زبان:
فارسی
صفحات:
5 -24
لینک کوتاه:
magiran.com/p2425226 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.