«اتحاد اسلام» از منظر سید جمال الدین اسدآبادی و سلطان عبدالحمید دوم

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
«اتحاد اسلام» از جمله جریان های فکری مطرح در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم میلادی بود. تحت این عنوان برای مدتی آرمان اتحاد کشورهای اسلامی در برنامه کاری اندیشمندان و حتی کنشگران سیاسی جهان اسلام قرار گرفت. در این میان ایران و عثمانی به عنوان دو کشور مستقل اسلامی نقش پررنگ تری ایفا کردند؛ به خصوص نقش سید جمال الدین اسدآبادی و سلطان عبدالحمید دوم در این زمینه در خور توجه است، چنان که اتحاد اسلام هم با نام سلطان عبدالحمید دوم عجین شده و هم تعریف و توصیفش بدون ذکر سید جمال الدین اسدآبادی ممکن نیست. در این مقاله در نظر داریم با استفاده از منابع کتاب خانه ای و به شیوه توصیفی تحلیلی اشتراکات و افتراقات اتحاد اسلام از دیدگاه سید جمال الدین اسدآبادی و سلطان عبدالحمید دوم را بررسی کنیم. یافته ها نشان می دهد، اتحاد اسلام اندیشه ای همگن و یک دست نبود و با توجه به موقعیت اجتماعی و جغرافیایی منادیانش تعریف های متفاوتی از آن مطرح می شد. این مسئله درباره درک منادیان شناخته شده و اصلی اش، یعنی سید جمال و سلطان عبدالحمید، نیز صادق است و بی شک اتحاد اسلام مد نظر سید جمال الدین، در ضمن تشابهات بسیار، تفاوت هایی نیز با اتحاد اسلام سلطان عبدالحمید داشت.
زبان:
فارسی
صفحات:
159 تا 179
لینک کوتاه:
magiran.com/p2425349 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!