مدل دوهدفه تعیین مدت زمان بهینه ماشین کاری در سلول رباتیک یک ماشینه با در نظر گرفتن طول عمر غیرقطعی ابزار

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
هدف

در ماشین آلات CNC با تغییر در شرایط ماشین کاری مانند سرعت و نرخ تغذیه، مدت زمان عملیات نیز تغییر خواهد کرد. تغییر در این شرایط همچنین منجر به تغییر در زمان سیکل تولیدی و هزینه های تولید می شود. طول عمر ابزار نیز نسبت به این تغییرات حساس است. مدت زمان مناسب ماشین کاری عموما با فرض معین بودن طول عمر ابزار و با هدف حداقل نمودن هزینه های تولید تعیین می شود. حال آنکه حداقل نمودن هزینه ها معمولا منجر به افزایش زمان ماشین کاری و کاهش نرخ خروجی می شود.

روش شناسی پژوهش

 در این تحقیق، مدت زمان بهینه ماشین کاری با استفاده از یک مدل دوهدفه شامل حداقل نمودن هزینه و زمان سیکل تولیدی در یک سلول رباتیک یک ماشینه شامل یک ماشین CNC و یک ربات جابه جا کننده، برای تولید قطعات یکسان معرفی شده است. مدل پیشنهادی تحقیق با استفاده از روش محدودیت اپسیلون در نرم افزار گمز کدنویسی و نتایج آن گزارش شده است.

یافته‎ها

 مسئله این تحقیق در دو حالت طول عمر معین و احتمالی ابزار مدل سازی و حل شده است. نتایج نشان داد که کاهش مدت زمان عملیات در سرعت های متفاوت لزوما افزایش هزینه یکسانی را به سیستم تحمیل نمی کند؛ بنابراین باید در انتخاب مدت زمان مناسب ماشین کاری برای ابزارها و قطعه های متفاوت دقت بیشتری نمود. توجه به نرخ وقوع شکست های ناگهانی نیز در انتخاب زمان مناسب برای ماشین کاری اهمیت دارد.

اصالت/ارزش افزوده علمی

 در این تحقیق، برای نخستین بار نرخ وقوع خرابی ابزار به عنوان یکی از عوامل ایجاد هزینه در سلول رباتیک به تابع هزینه یک سیکل تولیدی اضافه شده است و تاثیر آن بر تعیین مدت زمان مناسب ماشین کاری بررسی شده است.

زبان:
فارسی
صفحات:
518 تا 535
لینک کوتاه:
magiran.com/p2426151 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!