منطقه اکتشافی طلا- منگنز فراگرمایی بیجورد، شمال بردسکن، خراسان رضوی: شواهدی از زمین شناسی، کانی سازی و زمین شیمی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

منطقه اکتشافی بیجورد در بخش شمالی پهنه ایران مرکزی، پهنه سبزوار و در 40 کیلومتری شمال بردسکن واقع است. واحدهای سنگی رخنمون یافته در منطقه شامل سنگ های آتشفشانی - رسوبی کرتاسه)آندزیت، بازالت، ماسه سنگ تیره و کنگلومرا(هستند که واحد سینوگرانیت پورفیری در آن ها نفوذ کرده است. کانی سازی در منطقه مورد بررسی کنترل ساختاری داشته و در طول گسلی با راستای N35E رخ داده و واحد سنگی آندزیتی را دچار دگرسانی کرده است. کانی سازی در این منطقه در دو بخش: 1- کانی سازی طلا که بیشتر با دگرسانی سیلیسی و آرژیلی، همراه با پهنه گوسان دیده می شود و با دگرسانی پروپلیتی در بر گرفته شده است و 2- کانی سازی منگنز در داخل واحد ماسه سنگ تیره رخ داده است. کانی شناسی منطقه ساده بوده و دارای کانی های اولیه پیریت، کالکوپیریت، پیرولوسیت، برونیت و کانی های ثانویه گوتیت، هماتیت،کوولیت، کالکوزیت، مالاکیت و انواع کانی های منگنزدار است. کوارتز و کانی های رسی و کمتر کلسیت مهمترین کانی های باطله هستند. بیشینه مقدار طلا در منطقه بیجورد 4/1 گرم بر تن و کمترین مقدار آن 01/0 گرم برتن اندازه گیری شده است. افزون بر طلا، مقدار مس بین 88 گرم برتن تا 2/2 درصد، آرسنیک 21 تا 100 گرم بر تن و روی 162 تا حدود 500 گرم بر تن است. براساس شواهد زمین ساختی، سنگ میزبان، کنترل ساختاری، نوع دگرسانی و نبود کانی های شاخص سولفید بالا و پایین، منطقه اکتشافی بیجورد به احتمال بسیار یک ذخیره فراگرمایی سولفید متوسط است.

زبان:
فارسی
صفحات:
43 -56
لینک کوتاه:
magiran.com/p2426263 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.