بررسی افسردگی پس از زایمان و آپگار نوزاد در زایمان طبیعی با بی دردی و زایمان طبیعی بدون بی دردی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

افسردگی پس از زایمان یک اختلال خلقی است که موجب تضعیف رابطه مادر و کودک، تاثیر منفی بر سلامت روان، کیفیت زندگی زناشویی و اعضای خانواده می شود. افسردگی پس از زایمان به عوامل متعددی بستگی دارد. در این ارتباط، مطالعه حاضر با هدف دستیابی به افسردگی پس از زایمان و آپگار نوزاد در زایمان طبیعی با بی دردی و بدون بی دردی انجام شد. پژوهش حاضر در سال 1400 انجام شد. طی این پژوهش 120 خانم مراجعه کننده به مراکز بهداشتی-درمانی شهر قم که یک ماه تا چهل روز از زایمان آنها گذشته بود، مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار پژوهش دو پرسشنامه استاندارد ادینبرگ و اطلاعات دموگرافیک بودند. جهت انجام تجزیه و تحلیل از نرم افزار Spss-25 و جهت تحلیل مسیر از Smart Pls استفاده شد. میانگین و انحراف معیار افسردگی در این نمونه 05/7± 7/12 محاسبه شد. میزان افسردگی پس از زایمان متوسط روبه بالاست. نمره آپگار نوزاد، جنسیت نوزاد، زایمان طبیعی با بی دردی و بدون بی دردی در میزان افسردگی نقش چندانی ندارد. جهت پیشگیری این اختلال پیشنهاد می شود برنامه های آموزشی و حمایتی طی بارداری و پس از زایمان مادر و همسر اجرا شود و با ارجاع به موقع مادران از عوارض این اختلال پیشگیری شود.

زبان:
فارسی
صفحات:
14 -23
لینک کوتاه:
magiran.com/p2426781 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.