تحلیل تروریسم بر مبنای سیستم‎های پیچیده

نویسنده:
پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

تروریسم پدیده‎ای بس عاملی و پیچیده بوده و شبکه‎های تروریستی رفتار سیستم‎های پیچیده را از خود نشان می‎دهند؛ بر همین اساس شناخت کامل جهت مقابله با شبکه‎های تروریستی بسیار دشوار و صد البته ضروری و مهم می‎باشد. پیچیدگی ذاتی چنین سیستم‎هایی آنها را در برابر روش‎های تحلیلی رایج بسیار مقاوم ساخته و لذا بررسی جزء نگرانه آنها ما را دچار اشتباه می‎سازد. نظریه سیستم‎ها، برای مطالعه ساختار و عملکرد سیستم‎های پیچیده در دنیای واقعی است. به علاوه در همین راستا، موثرترین رویکرد برای مقابله با تروریسم، مداخله آگاهانه و هدفمند می‎باشد و رمز موفقیت جهت این مهم، مدل سازی می‎باشد؛ چرا که با داشتن مدل، تعاملات و وابستگی متقابل عوامل و میزان تاثیرگذاری هر یک شناخته شده و با شناخت تاثیرگذارترین آنها می‎توان به مقابله موثر با تروریسم اقدام نمود. نظریه سیستم‎ها برای ساخت یک مدل سیستم‎های پیچیده تروریسم بکار می‎رود. در این پژوهش به تروریسم به عنوان یک سیستم پیچیده نگاه شده تا درک بهتری از عوامل مختلف پدیده تروریسم و چگونگی ارتباط این عوامل مختلف با هم ایجاد شود. سوال اصلی پژوهش بر این مبنا است که مهم‎ترین عوامل تاثیرگذار بر تروریسم کدامند و هریک از این عوامل چه اهمیتی دارا بوده و چه ارتباطی با یکدیگر دارند؟ برای پاسخ به این سوال، با استفاده از نظریه سیستم‎های پیچیده، مدلی کاربردی برای شناخت پدیده پیچیده تروریسم معرفی شده و مهم‎ترین عوامل موثر در تروریسم و تاثیر و تاثر آنها بررسی شده است؛ با شناخت تاثیر و مدت زمان تاثیر هر متغیر بر دیگری، موثرترین گزینه‎ها جهت تاثیر و مقابله با تروریسم مشخص شده‎اند.

زبان:
فارسی
صفحات:
29 -53
لینک کوتاه:
magiran.com/p2426901 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.