بیو تروریسم؛ تهدیدات و فرصت ها (کووید- 19)

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

فرصت ها به طور معمول در پی تهدید و یا از دل آن پدید می آیند. ویروسی به نام کوید- 19 معروف به کرونا ویروس در سال 2020 را می توان در زمره آن قرار داد. اگر چه این ویروس تهدیداتی را متوجه جامعه انسانی نموده است، اما در دل خود فرصت هایی را دارد که باید آن را مورد توجه قرار داد. هدف مقاله حاضر شناخت تهدیدات و فرصت های کوید- 19 برای نظام ج.ا.ا بوده و سوال خود را بر این قرار داده که تهدیدات و فرصت های کوید 19 برای نظام ج.ا.ا کدام است؟ فرضیه مقاله به این شکل ارایه شده است: تهدیدات و فرصت های کوید 19در دوران کرونا و پسا کرونا ویروس متفاوت بوده و تابع تحولات ملی و فراملی است.  روش تحقیق توصیفی- تحلیلی، نوع آن کاربردی- بنیادی و از ابزار کتابخانه ای و اسنادی استفاده شده است. نتیجه حاکی از آن است که عبور موفق از تهدیدات کرونا ویروس و استفاده مناسب از فرصت ها بستگی به توانمندی دولت و جامعه دارد. در حالی که در دوران شیوع مهمترین تهدید تلفات انسانی و مهمترین فرصت تقویت حس همگرایی ملی است، در دروان پسا کرونا مهمترین تهدید بروز بحران سیاسی- اجتماعی ناشی از رکود اقتصادی وافزایش تورم و رشد بیکاری و مهمترین فرصت تقویت اصل خود کفایی وفرصت های برآمده از آن برای پیشرفت های علمی در حوزه های مختلف آموزشی، پزشکی، نظامی و نانو تکنولوژی است.

زبان:
فارسی
صفحات:
119 -139
لینک کوتاه:
magiran.com/p2426917 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.