عومل تاثیرگذار بر بکارگیری رایانش ابری در آموزش متوسطه

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
هدف

به کارگیر از فن آوری رایانش ابری، روند جدیدی در جهان امروز می باشد. رایانش ابری یکی از فناوری های اطلاعاتی نسل جدید است که روز به روز در بیشتر کشورها محبوبیت بیشتری پیدا می کند. در سالهای اخیر بیشتر سازمانهای شروع به انتخاب مدلهای ابری خود می کنند. موسسات آموزشی، به ویژه دانشگاه ها و مدارس، نمی توانند مقدار زیادی از مزایایی را که رایانش ابری برای آنها به همراه دارد ، نادیده بگیرند و با توجه به روند رو به رشد جهان امروز در استفاده از آن غفلت نمایند. هدف اصلی در این پژوهش شناسایی مولفه های تاثیر گذار در بکار گیری این فناوری در آموزش متوسطه می باشد.

مواد و روش

روش پژوهش کاربردی _ توسعه ای حاضر در چارچوب رویکرد کیفی و با استفاده از روش گراندد تیوری صورت گرفته است. برای انجام پژوهش حاضر تعداد 11 نفر از اساتید و مطلعین حوزه رایانش ابری و مدیریت آموزشی با نمونه گیری هدفمند ، مصاحبه های نیمه ساختار یافته به عمل آمد. داده های حاصل از مصاحبه ها به روش استراوس وکوربین کدگذاری باز، محوری و انتخابی صورت گرفت.

بحث و نتیجه گیری

یافته ها شامل 30 کد ثانویه و 13 مقوله اصلی می باشد. مقولات عبارتند از: نیاز به تغییر در شیوه آموزش، سودمندی ابزار های ابری، الزامات قرن 21، نیاز به فن آوری های جدید، منابع انسانی، پشتیبانی سازمانی، آماده سازی محیط یادگیری، رویکردی نوآورانه به آموزش عمومی ، سیاستگذاری آموزشی، فراهم کردن ملزومات آموزش، ارتقاء آموزش، عدالت آموزشی و مدیریت منابع مالی می باشد. براساس یافته های این پژوهش می توان بیان کرد که فناوری رایانش ابری می تواند راه حل هایی را برای مشکلات موجود در سیستم آموزش ارایه دهد. رایانش ابری کاربران را قادر می سازد تا از طریق اینترنت داده های آموزشی و تربیت خود را به سهولت کنترل و دسترسی داشته باشند. لذا ارایه سیستم های آموزشی نوآورانه متمرکز بر تقویت مهارت های دانش آموزان و توسعه یادگیری آنها برای توانایی پاسخگویی به چالش های مداوم ضروری است.

زبان:
فارسی
صفحات:
283 تا 302
لینک کوتاه:
magiran.com/p2427381 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!