کرونا ویروس، سلول درمانی توسط سلول های بنیادی مزانشیمی و اگزوزوم ها: دریچه ای برای استراتژی های درمانی موثر

پیام:
نوع مقاله:
مقاله مروری (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

هدف هدف از مطالعه حاضر، ضمن معرفی سویه های مختلف کرونا ویروس، بررسی علت بیماری SARS-CoV-2 و روش های سلول درمانی با به کارگیری سلول های بنیادی و وزیکول های خارج سلولی مشتق از این سلول ها است. این پژوهش براساس هدف از نوع بنیادی و براساس روش در زمره تحقیقات توصیفی تحلیلی به شمار می رود. در این مطالعه از کلمات کلیدی کرونا، سلول درمانی، سلول های بنیادی مزانشیمی، اگزوزوم استفاده شد. جستجو به صورت کتابخانه ای از مقالات در پایگاه داده ای Google scholar, PubMed, SCOPUS, ISI Web of Knowledge صورت گرفت. بازه زمانی مدنظر نیز از دسامبر 2019 لغایت ژوین 2021 درنظر گرفته شد. تاکنون 7 گونه از خانواده کرونا ویروس که توانایی انتقال به انسان را دارند شناسایی شده اند. در گزارش اخیر برای بررسی بیش تر در مورد شکل نوظهور بتا کرونا ویروس یعنی SARS-CoV-2 پژوهش گران به مطالعه روی سیستم های مشتق از سلول های بنیادی روی آوردند. سلول درمانی بااستفاده از سلول های بنیادی گزینه مطلوب تری است، چراکه این سلول ها با ایجاد ارگانوییدها در محیط کشت و با حفظ قطبیت سیگنال دهی، ایمنی عمل کردی دارند. در مدل کشت دو یا سه بعدی، استفاده از سلول های بنیادی به یک مدل کاربردی، جهت مطالعه و بررسی بیماری زایی ویروس تبدیل شده است. درنهایت، اگزوزوم های مشتق از سلول های بنیادی با دارا بودن پتانسیل ترمیمی ریه آسیب دیده گزینه دیگری هستند که اخیرا در درمان این بیماری مورد توجه قرار گرفته اند.

زبان:
فارسی
صفحات:
233 تا 259
لینک کوتاه:
magiran.com/p2429522 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!