بررسی میزان مصرف انرژی و ارتباط انرژی ورودی و خروجی در تولید زراعی گندم

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

به‌منظور بررسی میزان مصرف انرژی و ارتباط انرژی ورودی و خروجی در تولید زراعی گندم، 10 مزرعه گندم در منطقه ساری (دشت و کوهستانی) انتخاب شدند. به‌منظور جمع‌آوری اطلاعات از مزارع، کلیه عملیات زراعی به 8 بخش تهیه زمین، کاشت، کود دهی، حفاظت گیاه، کنترل علف‌های هرز، آبیاری، برداشت و حمل‌ونقل به سیلو تفکیک شدند. با شروع هر عملیات، با توجه به نوسانات دمایی تنوع روش‌های تولید و مقادیر مختلف کاربرد نهاده‌ها توسط کشاورزان منطقه اطلاعات در هر مرحله جمع‌آوری و ثبت شدند. نتایج نشان داد که میانگین انرژی ورودی در10 مزرعه برابر 76/14597 مگاژول در هکتار بود. در بین نهاده‌های مصرفی در 10 مزرعه گندم، کود نیتروژن معادل 33/35 درصد از کل انرژی ورودی را به خود اختصاص داد. از کل انرژی‌های ورودی انرژی‌های غیرمستقیم میانگین 69/11245 مگاژول در هکتار و انرژی مستقیم میانگین 26/3351 مگاژول در هکتار را دارا بودند. میانگین عملکرد دانه در 10 مزرعه گندم 4275 کیلوگرم در هکتار بود. میانگین بهره‌وری انرژی در 10 مزرعه گندم برابر 29/0 کیلوگرم بر مگاژول بود. به‌طورکلی نتایج نشان داد که از کل انرژی‌های ورودی، میانگین انرژی غیرمستقیم، 69/11245 مگاژول در هکتار و انرژی مستقیم میانگین 26/335 مگاژول در هکتار را دارا بودند.

زبان:
فارسی
صفحات:
59 تا 74
لینک کوتاه:
magiran.com/p2430301 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!