نThe effect of hydroalcoholic extract of ginger (zingiber officinale) on the lipid profile of male rats after receiving doxorubicin
Message:
Article Type:
Research/Original Article (دارای رتبه معتبر)
Abstract:
Introduction

Doxorubicin leads to lipid profile disorders. The aim of this study was to evaluate the hydroalcoholic extract of ginger (zingiber officinale) on the lipid profile of male rats after receiving doxorubicin.

Material and Methods

In this experimental study, 63 adult male rats were divided into 7 groups of 9: control group, sham group: received distilled water. Experimental group 1 received 20 mg / kg doxorubicin and experimental groups 2 and 3 received 300 and 600 mg / kg of hydroalcoholic extract of ginger, respectively. Experimental groups 5 and 4 received doxorubicin and hydroalcoholic extract of ginger (600 mg / kg + 600 mg / kg) mg / kg (300 mg / kg + 300 mg / kg), respectively. After the drug dose, blood samples were collected and serum levels of lipid profiles were measured. SPSS19 software, ANOVA and Tukey test were used for data analysis.

Results

Serum levels of triglyceride, total cholesterol, and LDL cholesterol were significantly increased in the doxorubicin group compared to the control group. Serum HDL cholesterol levels in the doxorubicin group showed a significant decrease compared to the control group. Serum levels of triglycerides, total cholesterol, LDL cholesterol and HDL cholesterol in the groups (600 + 20 mg / kg) and 300 + 20 mg / kg) showed a significant decrease compared to the doxorubicin group (P <0.05).

Conclusion

Ginger hydroalcoholic extract probably improved its lipid profile after receiving doxorubicin due to its antioxidant properties.

Language:
Persian
Published:
Pars Journal of Medical Sciences, Volume:20 Issue: 1, 2022
Pages:
22 to 30
magiran.com/p2430471  
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!