گونه های جنس Psylliodes Latreille (Coleoptera: Chrysomelidae, Galerucinae, Alticini) در مزارع کلزای استان گیلان و گزارش یک گونه جدید برای فون ایران

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

سوسک های کک مانند (Coleoptera: Chrysomelidae, Galerucinae) از آفات مهم کلزا می باشند که تغذیه حشرات کامل آن ها ازگیاهچه کلزا خسارات شدیدی در مزارع ایجاد می کند. در این مقاله نمونه های متعلق به جنس Latreille Psylliodes که در سال های 1397 تا 1399 به وسیله تله های چسبی و بشقابی از مزارع کلزای استان گیلان جمع آوری شده اند، مورد مطالعه قرارگرفته و کلید شناسایی شش گونه از این جنس: Psylliodes anatolica Gök & Cilbiroglu, 2004، P. chalcomera (Illiger,1807) ، P. chrysocephala (Linnaeus, 1758)، P. circumdata (Redtenbacher, 1842)،P. cuprea (Koch, 1803) وP. persica Allard, 1866 به همراه تصاویر گونه ها، اندام زادآوری و نیز نکاتی در مورد تاکسونومی آن ها ارایه شده است. گونه P. anatolica گزارش جدید برای فون ایران می باشد.

زبان:
فارسی
صفحات:
263 تا 272
لینک کوتاه:
magiran.com/p2430484 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!