نقصان انسان و ضرورت حجت الهی با رویکرد عقلی و نقلی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
مسئله ضرورت و نیاز به حجت الهی از عقاید مهم ادیان توحیدی و به خصوص شیعه است که ارتباط دوسویه با موضوع انسان، ویژگی ها و محدودیت های آن دارد. هرچند حکما و متکلمان شیعه به تبیین و اثبات ضرورت حجت الهی با توجه به آموزه های نقلی و نیز ادله عقلی پرداخته اند، اما اهمیت این تحقیق در ارتباط با جنبه مقابل آن یعنی محدودیت ها و نقصان بشری هست که این ضرورت را ایجاب می کند. روش تحقیق در این مقاله عقلی و نقلی است. در ابتدا محدودیت های بشری در سه حوزه معرفتی، اجتماعی و هدایتی معین شده و سپس در ذیل هر یک از این مفاهیم به اقسام نقصان وجودی انسان و ضرورت حجت الهی پرداخته شده است و از آن جا که مهدویت در امتداد حجج الهی است با بیان این ضرورت ها و محدودیت های دایمی انسان در طول حیات بشری، مهدویت و نیاز به حجت الهی در حال حاضر هم اثبات شده است.
زبان:
فارسی
صفحات:
59 تا 78
لینک کوتاه:
magiran.com/p2430852 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!