برآورد مقدار S جنین در سنین مختلف بارداری ناشی از رادیوداروی پوزیترون زا

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

دزسنجی زن باردار تحت تصویربرداری تشخیصی با پرتوهای یون ساز، به دلیل حساسیت بالای جنین به پرتو و اثرات مخرب پرتو بر جنین بسیار مورد توجه است. در این مطالعه مقادیر S ناشی از رادیوداروی پوزیترون زای F-FDG18 در اندام های مختلف جنین با استفاده از کد مونت کارلوی MCNPX2.6 محاسبه شده است. برای شبیه سازی بدن زن باردار و جنین از فانتوم های هیبریدی 3، 6 و 9 ماهه استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که با افزایش سن جنین، مقادیر S جنین ناشی از خودجذبی، کاهش می یابد. هنگامی که اندام چشمه در مجاورت جنین واقع شده است، روند کاهشی در صورتی مشاهده می شود که فاصله بین اندام چشمه و جنین با افزایش سن جنین افزایش یابد. مقایسه بین داده های محاسبه شده در این مطالعه و دیگران روند مشابهی را نشان می دهد، گرچه در بعضی موارد اختلاف داده ها به طور میانگین تا %40 است. این اختلاف به دلیل تفاوت هندسه فانتوم مورد استفاده می باشد. بنابراین برای تخمین دقیق تر دز برای بیمار باردار، تلاش بر این است که در مطالعات آینده روشی برای ساخت فانتوم وابسته به بیمار با استفاده از تعداد محدودی انداز ه گیری تبیین شود و بدین ترتیب، دقت دز محاسبه شده افزایش یابد.

زبان:
فارسی
صفحات:
15 -22
لینک کوتاه:
magiran.com/p2431070 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.