درس های آموخته شده از تخلیه اضطراری بخش همودیالیز: نامه به سردبیر

پیام:
نوع مقاله:
یادداشت تحریریه (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

سردبیر محترم بیماران در بیمارستان در معرض حوادث و بلایای متعددی قرار دارند [1]؛ یکی از مهمترین اقدامات پس از بروز سوانح، تخلیه اضطراری منطقه سانحه دیده به محل های اسکان موقت و ارایه خدمات امدادی است [2]. در گذشته در اکثر بیمارستان ها نیاز به تخلیه اضطراری یک پدیده دور از ذهن در نظر گرفته می شد [3]؛ فرآیند تخلیه اضطراری بیمارستان بسیار دشوار و پیچیده است و جابجایی بیماران در صورت تخلیه اضطراری و تداوم ارایه خدمات درمانی از چالش های مهم به خصوص در بخش های مراقبت های درمانی ویژه نظیر همودیالیز است [4]. همودیالیز رایج ترین درمان مرحله پایانی نارسایی مزمن کلیه در ایران و جهان است. همودیالیز طول عمر بیماران را افزایش می دهد اما در عین حال محدودیت های زیادی را برای این بیماران ایجاد می کند [5]. در صورت تخلیه اضطراری بیمارستان، بیماران همودیالیزی که از دریافت کنندگان خدمات درمانی مستمر در بیمارستان هستند، با مشکلات بیشتری روبرو خواهند شد عامل کلیدی در تخلیه اضطراری ایمن و سریع بخش همودیالیزی، آمادگی کارکنان است [6]. تجربه یکی از محققین حاکی از چالش های فراوان پرستاران در هنگام بروز آتش سوزی در بخش همودیالیز بود. عدم توانایی در اطفای حریق و گسترش به بخش های بستری بیماران منجر به صدور دستور تخلیه اضطراری کامل بیمارستان شد. دغدغه مهم پرستاران بخش همودیالیز، قطع ناگهانی فرآیند همودیالیز و خروج ایمن بیماران متصل به دستگاه از محل حادثه بود. سختی و دشواری فرآیند جابجایی بیماران از درس آموخته های تخلیه اضطراری بیمارستان است. تخلیه بموقع، موثر و ایمن بیماران از پیش نیازهای تخلیه اضطراری ایمن در بیمارستان است، اما بسیاری از ارایه دهندگان خدمت در بخش دیالیز، جهت تخلیه اضطراری، آموزش کمی دریافت کرده اند یا هیچ گونه آموزشی به آنها ارایه نشده است. عدم تخصص مدیران و تیم آتش نشانی بیمارستان جهت پاسخ موثر حوادث در بخش های همودیالیز و از سوی دیگر نیز عدم تجربه پرسنل برای انتقال سریع بیماران شرایط تخلیه اضطراری را در بخش های همودیالیز دشوارتر می سازد. از آنجایی که بخش های همودیالیز درمراکز درمانی پیشرفته قرار دارند و روزانه تعداد بیماران زیادی را پذیرش می نمایند، تمرین های آتش نشانی و تخلیه اضطراری به ندرت انجام می گیرد. با توجه به تجربیات بالینی محققین، نکته بسیار مهم در تخلیه اضطراری بخش همودیالیز، تداوم درمان بیمار متصل به دستگاه همودیالیز است. هرگونه تاخیر زمانی در برنامه درمانی بیماران همودیالیزی سبب بروز مشکلات سلامتی آنان خواهد شد. لذا پیشنهاد می شود که موارد زیر جهت کاهش چالش های بیماران همودیالیز در فرآیند تخلیه اضطراری بیمارستان تاکید شود. 1. توجه به تاب آوری سازه ای و غیر سازه ای بخش های همودیالیز در برابر حوادث آتش سوزی و زلزله 2. فراهم سازی بستر مناسب برای جابجایی آسان بیماران همودیالیز در طراحی بخش 3. دسترسی به واحد های سیار و قابل جابجایی همودیالیز 4. بسترسازی رویکرد های نوین همودیالیز نظیر همودیالیز در منزل، طراحی آمبولانس با سیستم همودیالیز 5. آموزش کارکنان بخش های بالینی بخصوص بخش همودیالیز در زمینه اطفای حریق و تخلیه اضطراری 6. اجرای تمرین های اطفای حریق و تخلیه اضطراری در بیمارستان ها

زبان:
فارسی
صفحات:
1 تا 3
لینک کوتاه:
magiran.com/p2431388 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!