تست PAK در برسی اتیولوژی سنگ های کلسیمی و مقایسه آن با اندازه گیری کلسیم ادرار 24 ساعته

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

بیش از %85 سنگهای کلیوی حاوی کلسیم هستند. تعداد کمی از بیمارانی که سنگ های کلسیمی دارند، دفع کلسیم ادراری آنها در 24 ساعت بیش از 200 میلیگرم (هیپرکلسیوری) است. بنظر می رسد این افراد در تمام 24 ساعت دفع زیادی کلسیم ندارد، بلکه در طول روز تحت تاثیر میزان آب مصرفی و نوع غذای مصرفی در ساعات خاصی دچار دفع زیادی کلسیم از ادرار می شوند و در همان زمان سنگ می سازند. بررسی اتیولوژیک سنگهای کلسیمی و یافتن اختلالات متابولیکی و الکترولیتی از معضلات رشته ارولوژی است. آقای PAK با ارایه اندازه گیری نسبت کلسیم به کراتینین ادراری در زمانی که بیمار فقط آب مصرف می کند و بعد از مصرف یک گرم کلسیم در تعداد بیشتری از بیماران توانست اختلالات الکترولیتی را نشان دهد. تست آقای PAK در ایران به طور روتین استفاده نمی شود. برای معرفی این تست و بررسی صحت آن تصمیم گرفتیم آنرا در بیماران مبتلا به سنگ های کلسیمی بکار بریم.در بیمارستان شفیعیه زنجان از اول شهریور ماه تا آخر آذر ماه 1374 سی بیمار مبتلا به سنگ کلسیمی را از نظر اتیولوژی تشکیل سنگ مورد بررسی قرار دادیم. بیست و دو نفر به وسیله تست PAK نوعی از هیپرکلسیوری را نشان می دادند ولی فقط در4 بیمار، ادرار 24 ساعته، هیپرکلسیوری (200 mg<) را نشان می داد. با آزمون Mantel Hoenzal اختلاف معنی دار (P<0.01) در نتایج این دو روش وجود داشت.

زبان:
فارسی
در صفحه:
45
لینک کوتاه:
magiran.com/p24332 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!