واکاوی اثرات و پیامدهای پولشویی و لزوم مبارزه با آن با تاکید بر نقش پلیس امنیت اقتصادی

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

پولشویی مفهومی است که طی سالیان اخیر، توجه بسیاری از صاحبنظران را به خود جلب کرده و جایگاه خود را به مثابه یکی از موضوعات مهم در ادبیات حقوقی و اقتصادی باز کرده است. آنگونه که از این مفهوم استنباط می شود، به تلاش برای تغییر شکل درآمدهای حاصل از فعالیت های مجرمانه با هدف پنهانکردن اصل وجوه نقد، منشا و مالکیت آن و همچنین فرار از شناسایی و پیگرد فعالیت های غیرقانونی یا مجرمانه گفته می شود و این پدیده یکی از جرایم سازمان یافته است که آثار و پیامدهای زیان باری در زمینه های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و امنیتی بدنبال دارد. از این رو شناخت و واکاوی اثرات و پیامدهای پولشویی و لزوم مبارزه با آن، هدف پژوهش حاضر است. این مطالعه همانند بسیاری از پژوهش های علوم انسانی به روش توصیفی - تحلیلی و کتابخانه ای انجام گرفته است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که پولشویی همانند هاله ای بر اقتصاد یک کشور می باشد و در تمام عرصه ها، آثار زیانباری از جمله کاهش شفافیت مبادلات اقتصادی و حاکم شدن بی اعتمادی بر بازارهای مالی، تغییر روند سرمایه گذاری از تولیدی به دلالی، لطمه به فعالیت های بخش خصوصی و جلوگیری از رقابت سالم، تهدید اقتصاد ملی و غیر اجرایی شدن سیاست های اقتصادی و اجتماعی، کاهش منابع درآمدی دولت از جنبه درآمدهای مالیات و تضعیف آن، افزایش تورم، گسترش فقر عمومی و افزایش فساد و بی ثباتی اقتصادی- اجتماعی، بر پیکره جامعه وارد میسازد و عدم توجه و مقابله با آن میتواند به نهادینه شدن این آثار در جامعه کمک کند. بنابراین عزم جدی و همکاری تمام ارگان های دخیل در امر و در صدر همه، پلیس امنیت اقتصادی بنابر رسالت آن در پیش بینی، پیشگیری و مقابله با جرایم اقتصادی و کمک به تامین سلامت ساختارهای اقتصادی کشور را می طلبد.

زبان:
فارسی
صفحات:
10 تا 27
لینک کوتاه:
magiran.com/p2433461 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!