حقوق بزه دیده از نگاه حقوق شهروندی در نظام کیفری ایران

نویسنده:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

بزه دیده شناسی در ادامه بحث های علمی مربوط به علت شناسی جنایی و در بستر جرم شناسی متولد شد. ودر این بعد از مطالعات جرم شناسی، بزه دیده نیز به عنوان یکی از علت های بوجود آمدن پدیده مجرمانه و سهم و نقش این کنشگر در فرآیند تکوین جرم در کنار سایر علل مورد توجه قرار گرفت. این رویکرد به بزه دیده رویکردی بر پایه علت شناسی تحت عنوان دانشی با عنوان علم بزه دیده شناسی  نمایان کرد. توجه صرف به این رویکرد باعث گردید که بزه دیدگان به عنوان فراموش شدگان دستگاه عدالت تلقی شوند. از این رو، اندیشه حمایت از بزه دیدگان و بزه دیده شناسی حمایتی بعنوان رویکردی دیگر از بزه دیده در سده بیستم احیاء و موجب باز اندیشی در مورد جایگاه بزه دیده بعنوان یک شخص با کرامت های والای انسانی در نظام عدالت جنایی شد.  لذا اهداف تحقیق در این مقاله، پیدایش جایگاه ونقش بزه دیده و قربانی جرم در تکوین شاکله سیستم دادرسی عادلانه می باشد به نحوی که درراستای اجرای عدالت منصفانه، می توان حمایت های قانونی وبالینی را به بزه دیده پس ازارتکاب جرم نمایان ساخت. و در این راستا با تکیه برتحقیقات کتابخانه ای وتوصیفی توانستیم حمایت های قانونی وبالینی که ارتباط تنگاتنگی با حقوق شهروندی دارد را از منابع ومتون های مختلف استخراج کنیم. برای رسیدن به اهداف ترسیمی، با تهیه ابزاروامکانات موجود، یافته هایی که بتواند نیازها وعطش علمی مارا در تدوین حمایت های حقوقی (قانونی) وغیر حقوقی (بالینی) بزه دیده را که واقعا در سیستم نظام عدالتی ما جزو فراموش شدگان هستند. به دست آید.

زبان:
فارسی
صفحات:
28 تا 47
لینک کوتاه:
magiran.com/p2433462 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!