رویکرد فرهنگی انقلاب اسلامی در عرصه بین الملل(با تاکید بر بیانیه گام دوم)

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

این پژوهش، تاثیر رویکرد فرهنگی انقلاب اسلامی در عرصه بین الملل را مورد بررسی قرار داده است. هدف اصلی این تحقیق، کمک به ادبیات پژوهش و تبیین تاثیر رهیافت فرهنگی انقلاب اسلامی بر عرصه نظریه پردازی و رفتاری در عرصه بین المللی است.(هدف) این پژوهش با کمک گیری از رهیافت سازه انگاری در عرصه روابط بین الملل، تدوین یافته است.(روش) سوال اصلی این پژوهش عبارتست از: رویکرد فرهنگی انقلاب اسلامی چه تاثیراتی بر عرصه بین المللی داشته است؟(سوال) انقلاب اسلامی، از نظر سلبی منتقد و معترض روند جهانی سازی، سلطه فرهنگ و هویت غربی و نادیده انگاری نقش دین و اخلاق در عرصه بین المللی است و از نظر ایجابی، به در نظر گرفتن نقش دین، هویت دینی و اسلامی، اخلاق و معنویت در عرصه مناسبات بین المللی تاکید می کند.(فرضیه) درباره یافته تحقیق می توان گفت که با وقوع انقلاب اسلامی رویکردها و تیوری هایی که به اهمیت فرهنگ در عرصه بین المللی تاکید داشتند، تقویت شدند.(یافته)

زبان:
انگلیسی
صفحات:
5 تا 38
لینک کوتاه:
magiran.com/p2434236 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!