بایسته های مواجهه با معنویت گرایی جدید در بیانیه گام دوم انقلاب

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

معنویت در بیانیه گام دوم انقلاب از جایگاه مهمی برخوردار است. هم از این رو که یکی از دستاوردهای چهل ساله انقلاب ارتقا معنویت اسلامی بوده و هم این جهت که یکی از اهداف مهم در گام دوم ارتقا آن در جامعه ایران به حساب آمده است. البته چالش هایی در مقام ارتقا معنویت در گام دوم وجود دارد که یکی از مهمترین آن، رواج معنویت گرایی جدید در ایران است. از همین رو، این مقاله عهده دار بررسی پیامدهای معرفتی معنویت جدید و راهکارهایی برای مقابله با آن در جامعه ایرانی است. در واقع، معنویت جدید دارای پیامدهای متنوعی نظیر ترویج اومانیسم، تحریف فرجام گرایی، تبلیغ معنویت اباحه گرایانه، تعبیر زمینی از عشق و  تعبیر مادی از آرامش معنوی و... است. مهمترین رویکرد برای مقابله با پیامدهای مذکور نیز ارتقا سطح آگاهی عمومی است؛ به عبارت دیگر، افزایش کیفی آگاهی درباره پیامدهای منفی معنویت جدید و آگاهی بخشی درباره محاسن معنویت اسلامی به منزله رویکرد کلانی در راستای تحقق معنویت اسلامی مندرج در بیانیه گام دوم قلمداد می شود. بر همین اساس، می توان به سه راهبرد اشاره کرد. نخست، راهبرد کوتاه مدت تحت عنوان «بیان معایب معرفتی، فرهنگی و اجتماعی معنویت جدید»؛ دوم، راهبرد میان مدت که عبارت است از: «تغییر نگرش ایرانیان در مورد باورهای معنویت گرایی جدید»؛ سوم، راهبرد بلند مدت که عبارت است از: «ارتقای آگاهی از معایب معنویت جدید و محاسن معنویت اسلامی به منظور تمایل ایرانیان به سوی باورها و لوازم معنویت اسلامی».

زبان:
انگلیسی
صفحات:
39 تا 56
لینک کوتاه:
magiran.com/p2434237 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!