بررسی اثر ضدلیشمانیایی عصاره متانولی ریشه گیاه قاصدک (Taraxacum officinale) بر روی پروماستیگوت های Leishmanaia major در محیط کشت آزمایشگاهی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
زمینه و هدف

لیشمانیوز جلدی یکی از بیماری های مشترک بین انسان و حیوان است که به عنوان یک مشکل بهداشتی در ایران و بسیاری از کشورهای دنیا محسوب می شود. در حال حاضر جهت درمان لیشمانیوز جلدی از گلوکانتیم استفاده می شود که با توجه به عوارض بالا و ایجاد مقاومت، استفاده از درمان جایگزین مخصوصا استفاده از گیاهان و ترکیبات طبیعی مورد توجه محققین قرار گرفته است. هدف از این مطالعه، بررسی فعالیت ضدلیشمانیایی عصاره متانولی ریشه گیاه قاصدک (Taraxacum officinale) بر پروماستیگوت های لیشمانیا ماژور در محیط کشت آزمایشگاهی می باشد.

روش بررسی

در این مطالعه ی تجربی، عصاره به روش سوکسله تهیه شد و برای بررسی اثر عصاره ی متانولی ریشه گیاه قاصدک، بر روی انگل لیشمانیا ماژور غلظت های 1200- 300 میلی گرم بر میلی لیتر، تهیه شد. گلوکانتیم به عنوان کنترل مثبت و آب مقطر به عنوان کنترل منفی در نظر گرفته شد. سپس به تمام لوله ها 106 عدد انگل زنده اضافه و تمامی گروه ها در دمای 1± 25 درجه سانتی گراد نگهداری شد و در فواصل زمانی 24 ، 48 و 72 ساعت تعداد انگل های زنده توسط تریپان بلو و با استفاده از لام نیوبار و میکروسکوپ نوری (روش Hemocytometer) مورد شمارش  قرار گرفت. سپس با استفاده از نرم افزار SigmaPlotTM13 میزان     IC50 برای عصاره فوق محاسبه گردید. لازم به ذکر است تمام مراحل آزمایش در سه نوبت تکرار شد و نتایج به صورت میانگین در نظر گرفته شد.

یافته ها

میزان IC50 عصاره متانولی ریشه گیاه قاصدک بعد از 24، 48 و 72 ساعت بر روی پروماستیگوت های لیشمانیا ماژور04/1، 9/0 و 68/0 میلی گرم بر میلی لیتر محاسبه گردید. بالاترین کشندگی (100%)، در غلظت 1200 میلی گرم بر میلی لیتر بعد از 72 ساعت مواجهه مشاهده شد.

نتیجه گیری

عصاره ی متانولی ریشه گیاه قاصدک در غلظت های مختلف بر رشد پروماستیگوت های لیشمانیا ماژور اثر ممانعتی دارد و پیشنهاد می شود بررسی های بیشتر و کامل تر بر روی اجزای تشکیل دهنده ی این گیاه و اثر کشندگی انگل در شرایط درون تنی انجام پذیرد.

زبان:
فارسی
صفحات:
590 تا 597
لینک کوتاه:
magiran.com/p2438942 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!