بررسی و تحلیل شیوه خودتربیتی از دیدگاه علامه مصباح یزدی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

«خودتربیتی» یعنی: تربیت نفس خود. علامه مصباح به‌اقتضای دیدگاه فلسفی، اخلاقی و تفسیری خود، نظریه تربیتی ویژه‌ای را ارایه نموده که شیوه خودتربیتی نیز متاثر از آن است. به‌علت اهمیت موضوع خودتربیتی و به‌سبب جامع بودن اندیشه این دانشمند، بررسی و تحلیل این شیوه دارای اهمیت است. این تحقیق ضمن ارایه اندیشه تربیتی مشارالیه به‌صورت «توصیفی»، ابعاد گوناگون آن را به شیوه «تحلیلی» بررسی و واکاوی کرده و شواهدی از آیات قرآن برای این منظور ارایه داده است. از جمله یافته‌های پژوهش این است که در این شیوه، به پیش‌فرض‌های عقلی و منطقی و ویژگی‌های مشترک و اختصاصی انسان‌ها و همچنین به همه ابعاد نفس توجه شده است. با وجود پیچیدگی نفس، به‌وضوح ارتباط ابعاد نفس و جایگاه آنها مشخص است. نقطه ثقل در خودتربیتی، امیال و گرایش‌هاست و جایگاه عبودیت و دین‌مداری به‌خوبی در آن روشن است.

زبان:
فارسی
در صفحه:
87
لینک کوتاه:
magiran.com/p2439265 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!